ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար սարքերի և սարքավորումների սպասարկման ծառայություններ

14.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար՝ ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/92 ծածկագրով սարքերի և սարքավորումների սպասարկման ծառայություններ