ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար զինապարտների հաշվառման, զորակոչի, զորահավաքի և վարժական հավաքների կազմակերպման աջակցության միջոցառման ծառայություններ

17.05.2021

 Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար զինապարտների հաշվառման, զորակոչի, զորահավաքի և վարժական հավաքների կազմակերպման աջակցության միջոցառման ծառայությունների ձեռքբերմահ հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/102  մրցույթի հղումը: