ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Իրականացվող աշխատանքներ

Միջոցառումներ՝ Երևանի մանկապարտեզներում

/01.03.2018թ.-30.04.2018թ./

 

Մանկապարտեզներում անցկացվեցին հանդեսներ՝ գարուն, մայրիկների տոն, Սուրբ Զատիկ և այլ թեմաներով: Երեխաների առօրյան համեմվեց գարնանային տրամադրությամբ:

 

Փորձի փոխանակում
/03.04.2018թ./


«Երևանի հ.56 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կրտսեր II տարիքային խմբում փորձի փոխանակման նպատակով մարտի 3-ին կազմակերպվեց բաց պարապմունք՝ մայրենի լեզվից:
2017թ. Երևան քաղաքի «Տարվա լավագույն դաստիարակ» ճանաչված Կ. Պետոյանի պարապմունքը կազմակերված էր ուսուցման ժամանակակից մեթոդներով, որին ներկա էին դաստիարակներ և մեթոդիստներ:

 

Հակահրդեհային նորմերի և տեխնիկական անվտանգության պահանջների ապահովումը մանկապարտեզներում
/02.04.2018թ-30.04.2018թ./

 

Երևանի քաղաքապետարանի մանկապարտեզներում շարունակվում են հակահրդեհային նորմերի և տեխնիկական անվտանգության պահանջների պահպանման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները: Շենքերում առկա են տարհանման սխեմաներ, ուղղորդող սլաքներ, որոնցով արտակարգ իրավիճակների դեպքում երեխաներն առավել հեշտությամբ կկողմնորոշվեն: Հաստատություններում կազմակերպվում են նաև քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ երեխաների և դասընթացներ՝ ծնողների համար:

 

Բաց պարապմունքներ
/01.03.2018թ.-30.04.2018թ./


Երեխաների ձեռքբերած գիտելիքների ամփոփման, դաստիարակների փորձի փոխանակման, ինչպես նաև կրթադաստիարակչական աշխատանքները ծնողներին ներկայացնելու նպատակով մանկապարտեզներում իրականացվել են բաց պարապմունքներ:

 

 

Խորհրդակցություն-քննարկում
/17.03.2018թ./


Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ խորհրդակցություն՝ Երևանի վարչական շրջանների կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժինների պետերի մասնակցությամբ:
Օրակարգում՝ մանկապարտեզներին մատակարարվող սննդի որակի, պիտանելիության, ժամկետների պահպանման, մանկավարժական կադրերի ճիշտ ընտրության, դաստիարակների փորձի փոխանակման և ոլորտին վերաբերող այլ հարցեր:

 

Հանդիպում-քննարկում
/10.02.2018թ./


Երևանի մանկապարտեզներում տեղի ունեցան խորհրդակցություններ՝ ՀՀ ԿԳՆ պետական տեսչության ուսումնասիրությունների արդյունքները վերլուծելու, հաստատություններում արձանագրված թերությունները կարգավորելու նպատակով: Տրվեցին համապատասխան հանձնարարականներ:

 

Սեմինար՝ նորանշանակ տնօրենների համար
/07.02.2018թ./


Կազմակերպվել է սեմինար՝ մանկապարտեզների նորանշանակ տնօրենների համար: Օրակարգում՝ կրթության ոլորտին առնչվող իրավական դաշտը կարգավորող, սանիտարական նորմերին և կանոններին, սննդի կազմակերպման հիգիենիկ պահանջներին, ինչպես նաև կրթադաստիարակչական գործընթացին վերաբերող հարցեր: