ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հունվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2020 թվականի փետրվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2020 թվականի մարտ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2020 թվականի ապրիլ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2020 թվականի մայիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հունիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հուլիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2020 թվականի օգոստոս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Երևան քաղաքի 2020 թվականի նոյեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Երևան քաղաքի 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ