ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հունվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2021 թվականի փետրվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2021 թվականի մարտ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2021 թվականի ապրիլ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2021 թվականի մայիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հունիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հուլիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ 

8.Երևան քաղաքի 2021 թվականի օգոստոս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

 9.Երևան քաղաքի 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

10. Երևան քաղաքի 2021 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

11. Երևան քաղաքի 2021 թվականի նոյեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

12. Երևան քաղաքի 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրմանվերաբերյալ