ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հունվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման  վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2018 թվականի փետրվար ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2018 թվականի մարտ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2018 թվականի ապրիլ ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2018 թվականի մայիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հունիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հուլիս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2018 թվականի օգոստոս ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ

11. Երևան քաղաքի 2018 թվականի նոյեմբեր ամսվա հարկային եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ