ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի բուհերը

Միջնադարյան Հայաստանում գործել են «բարձր դպրոցներ», որոնցից մի քանիսը կոչվել են նաև համալսարաններ` Տաթևի դպրոցը (9-15-րդ դարեր), Սանահինի դպրոցը (10-13-րդ դարեր), Անիի դպրոցը (11-13-րդ դարեր), Գլաձորի դպրոցը (11-13-րդ դարեր)։

Երևանում առաջին համալսարանը ստեղծվել է 1920 թվականին։

Միաժամանակ Երևանում գործունեություն են ծավալում միջպետական 4, մասնավոր 27, չհավատարմագրված 24 բուհեր և արտասահմանյան 8 բուհերի մասնաճյուղեր։