ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հասարակական սպասարկման օբյեկտի կառուցում՝ կաթսայատան շինության վերակառուցմամբ

Ծրագրի նկարագիրը. Ծրագրով նախատեսվում է Իսակովի պող., 52/27 հասցեում գտնվող կաթսայատունը վերակառուցել հասարակական սպասարկման օբյեկտի ապահովելով շինության նոր գործառնական նշանակության նորմատիվ պահանջները:

 

 

Տեխնիկական ցուցանիշներ.Հասարակական սպասարկման շենքի հարկայնությունր մինչև 2 հարկ, առավելագույն բարձրությունը մինչև 8,0 մետր, հողի մակերեսը 158.76 ք.մ., շինության մակերեսր 158.76 բ.մ.

 

 


Ծրագրի ժամկետներ. Շինարարության տևողությունը՝ շուրջ 1 տարի:

 

 

Ներդրումների ձևը և հիմնական պայմանները. Ծրագիրր նախատեսվում է իրականացնել մասնավոր ներդրումների ներգրավմամբ: Երևանի քաղաքապետարանը ներդրողին կաջակցի ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերման գործում:

 

 


Ծրագրի արժեքը. Ներդրումների նվազագաույն չափր շուրջ 15 մլն. ՀՀ դրամ:

Լուսանկարներ
x

Alternative content

Get Adobe Flash player