ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հղել հարց ավագանուն

Ձեր առաջարկները և հուզող հարցերը ավագանու անդամներին, խմբակցություններին և հանձնաժողովներին էլեկտրոնային նամակով ուղղելու համար ընտրեք հասցեատեր և լրացրեք բոլոր պարտադիր դաշտերը:

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Էլեկտրոնային նամակները չեն կարող համարվել պաշտոնական, դրանք բացառապես տեղեկատվական բնույթ ունեն և ենթակա չեն պաշտոնական ընթացակարգով քննության:

Պաշտոնական նամակ կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով՝
ՀՀ, Երևան, 0015 Արգիշտիի փող. 1