ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

06.03.2018

ԵՐԵՎԱՆԻ   ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ    
ՈՐՈՇՈՒՄ  

823-Ա 06.03.2018թ.

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ  2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 06-Ի Հ.6584-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
          


Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածով, հաշվի ռնելով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության 17.01.2018թ. 20-ել-26 եզրակացությունը, քաղաքացու դիմումը.                     
1.Երևանի քաղաքապետի 2009 թվականի հուլիսի 6-ի «Ն.Շենգավիթի 9-րդ փողոցի հ.65/2 հասցեի բնակելի տանը կից հողամասի և շենք-շինությունների նկատմամբ Սվետլանա Սուրենի Վարդանյանի, Արտյոմ Ռազմիկի Վարդանյանի, Ալեքսան Խրիստիկի Վարդանյանի, Խաչատուր Խրիստիկի Վարդանյանի, Գայանե Խրիստիկի Վարդանյանի գույքային իրավունքները վերականգնելու մասին» հ.6584-Ա որոշման նախաբանում «397.26» թիվը փոխարինել «392.64» թվով, «124.26» թիվը փոխարինել «119.64» թվով, 1-ին կետում «124.26» թիվը փոխարինել «119.64» թվով:
2.Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Երևանի քաղաքապետին՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ դատական կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                        Տ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ