ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

16.04.2019

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


342-Ա 16.04.2019թ.

 

«ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 17-ի N 143-Ն հրամանի 41-րդ գլխի 177-րդ կետով.
1. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնին՝ 2012 թվականի դեկտեմբերի 26-ին կնքված «Բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքների հավատարմագրային կառավարման» պայմանագրով, «Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԿ»» ՓԲԸ-ում իրականացված ներդրումների ծավալներն ուսումնասիրելու նպատակով` 2019 թվականի ապրիլի 17-ից մինչև մայիսի 14-ն իրականացնել համապատասխանության աուդիտ։
2. «Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԿ»» ՓԲԸ-ում աուդիտ իրականացնելու նպատակով ընդգրկել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետներ՝ Ա.Ալեքսանյանին, Գ.Խանիկյանին, շինարարության և բարեկարգման վարչության շինարարության և բարեկարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ Վ.Գուլգուլյանին, առաջատար մասնագետ Ս.Գևորգյանին և առողջապահության վարչության պետի տեղակալներ Գ.Անտոնյանին, Ա.Մուրադյանին ու գլխավոր մասնագետ Տ.Սարգսյանին:
3. Սույն կարգադրության կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետի վրա։

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                        Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ