ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ոչ հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հունվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2021 թվականի փետրվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2021 թվականի մարտ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2021 թվականի ապրիլ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2021 թվականի մայիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հունիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հուլիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2021 թվականի օգոստոս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2021 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

11. Երևան քաղաքի 2021 թվականի նոյեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

12. Երևան քաղաքի 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ