ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ոչ հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հունվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման  վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2018 թվականի փետրվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2018 թվականի մարտ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2018 թվականի ապրիլ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2018 թվականի մայիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հունիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հուլիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2018 թվականի օգոստոս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2018 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Երևան քաղաքի 2018 թվականի նոյեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ