ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ոչ հարկային եկամուտներ

1.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հունվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

2.Երևան քաղաքի 2020 թվականի փետրվար ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

3.Երևան քաղաքի 2020 թվականի մարտ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

4.Երևան քաղաքի 2020 թվականի ապրիլ ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

5.Երևան քաղաքի 2020 թվականի մայիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

6.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հունիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

7.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հուլիս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

8.Երևան քաղաքի 2020 թվականի օգոստոս ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

9.Երևան քաղաքի 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

10.Երևան քաղաքի 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

11.Երևան քաղաքի 2020 թվականի նոյեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ

12.Երևան քաղաքի 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման վերաբերյալ