ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Գնումներ

Վարչության գործառույթներ

1  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10-Ի N 168-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ / 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն /

 

2015թ. նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք

 

2016թ. գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք

 

2017թ. գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք

 

2018թ. հունվար ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. փետրվար ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. մարտ ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. ապրիլ ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. մայիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. հունիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. հուլիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2018թ. օգոստոս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2019թ. ապրիլ ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2019թ. մայիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2019թ. հունիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2019թ. հուլիս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2019թ. օգոստոս ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2019թ. սեպտեմբեր ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2019թ. հոկտեմբեր ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2019թ. նոյեմբեր ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2019թ. դեկտեմբեր ամսվա գործունեության տեղեկանք

 

2020թ. գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք 

 

2021թ. գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք