ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Քանաքեռ-Զեյթունի համատիրություններ

«Անհաղթ» համատիրություն

Նախագահ՝ Պ.Գալստյան
Հասցե՝ Ուլնեցու 66շ., 73 տարածք
Հեռախոս՝ 010-20-66-76


«Լեփսիուսի 16շ.» համատիրություն
Նախագահ՝ Ս. Աֆրիկյան
Հասցե՝ Լեփսիուսի 16շ. 30բն.
Հեռախոս՝ 093-27-03-38

 

«Պ.Սևակ 106» համատիրություն
Նախագահ՝ Ս.Ասատրյան
Հասցե՝ Պ.Սևակ 106շ., բն. 47
Հեռախոս՝ 077-39-77-98


«Ռուբինյանց» համատիրություն
Նախագահ՝ Ռ.Համբարձումյան 
Հասցե՝ Ռուբինյան 47/1
Հեռախոս՝ 093-87-47-38


«Ահարոնյան 18շ.» համատիրություն
Նախագահ՝ Մ. Քյուլքյան
Հասցե՝ Ահարոնյան 18շ. 42բն.
Հեռախոս՝  091-84-85-55

 

«Հաղթանակ» համատիրություն
Նախագահ՝ Ա.Հարությունյան
Հասցե՝ Ազատության 14շ., 55 տարածք
Հեռախոս՝ 010-23-12-83

 

«Հայկ» համատիրություն
Նախագահ՝ Վ.Բեկչյան
Հասցե՝ Լեփսիուսի 11շ.
Հեռախոս՝ 010-24-16-46

 

«Կայմ-11» համատիրություն
Նախագահ՝ Վ.Իսպիրյան
Հասցե՝ Սարկավագ 149Աշ., 1-ին հարկ
Հեռախոս՝ 099-24-47-39

 

«Լույս» համատիրություն
Նախագահ՝ Հ.Բեջանյան
Հասցե՝ Լեփսիուսի 14 շ. 13բն
Հեռախոս՝ 010-24-03-61


«Ալմաստ 1» համատիրություն
Նախագահ ՝ Վ. Ամիրաղյան
Հասցե՝ Նորաշխարհյան 17շ, 47բն.
Հեռախոս՝ 010-28-77-20

 

«Մուշ» համատիրություն
Նախագահ՝ Ե.Ղարաքյան
Հասցե՝ Թբիլիսյան Խճ 2շ, 103 բն.
Հեռախոս՝ 041-88-80-75

 

«Սևակ» համատիրություն
Նախագահ՝ Ա.Հայրապետյան
Հասցե՝ Ռուբինյանց 31
Հեռախոս՝ 010-23-01-47


«Սևան» համատիրություն
Նախագահ՝ Ք. Բաղդասարյան
Հասցե՝ Ռուբինյանց 19շ., նկուղ
Հեռախոս՝ 043-24-39-28


«Սիփան-1» համատիրություն
Նախագահ՝ Վ.Բեկչյան
Հասցե՝ Լեփսիուսի 11շ.
Հեռախոս՝ 010-24-16-46

 

«Ղարս» համատիրություն
Նախագահ՝ Վ.Բեկչյան
Հասցե՝ Լեփսիուսի 11շ.
Հեռախոս՝ 010-24-06-20

 

«Զեյթուն-98» համատիրություն
Նախագահ՝ Գ.Ենգիբարյան
Հասցե՝ Շովրոյան 17
Հեռախոս՝ 010-20-66-01

 

«Ճարտարապետ»համատիրություն
Նախագահ՝ Ս.Պետրոսյան
Հասցե՝ Ազատության 20շ. 17բն.
Հեռախոս՝ 010-28-05-35

 

«Պ. Սևակ»համատիրություն
Նախագահ՝ Կ. Զաքարյան
Հասցե՝ Սևակ 8շ. 147 տարածք
Հեռախոս՝ 077-00-00-21

 

«Պ. Սևակ 9 »համատիրություն
Նախագահ՝ Ա. Գասպարյան
Հասցե՝ Պ.Սևակ 9շ.
Հեռախոս՝ 077- 57-88-58


«Պ. Սևակ 30 »համատիրություն
Նախագահ՝ Տ.Օհանյան
Հասցե՝ Պ.Սևակ 30շ, 30բն.
Հեռախոս՝ 091- 40-18-21


«Հր. Ներսիսյան 14/1 »համատիրություն
Նախագահ՝ Ա.Մովսիսյան
Հասցե՝ Հր. Ներսիսյան 14/1շ.,
Հեռախոս՝ 091-73-20-22


«Պ. Սևակի 51/2»համատիրություն
Նախագահ՝ Աշոտ Մալխասյան
Հասցե՝ Պ. Սևակի 51/2շ.,
Հեռախոս՝ 093-71-20-13