ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթի համատիրություններ

«Լճափ» համատիրություն
Նախագահ՝  Ա. Շահազիզյան
Հասցե՝ Մայիսի 9փ.
Հեռախոս՝ 010- 44-38-70,099-44-99-13

 

«Հայկ» համատիրություն
Նախագահ՝ Օ.Մկրտչյան
Հասցե՝ Ե.Թադևոսյան նրբ. 6շ.
Հեռախոս՝ 010-44-00-35

 

«Գևորգ Չաուշ» համատիրություն
Նախագահ՝ Հ. Ղազարյան
Հասցե՝ Շենգավիթի 11 փ.
Հեռախոս՝ 010-46-68-79

 

«Հասմիկ»համատիրություն
Նախագահ՝ Հ. Բաղդասարյան
Հասցե՝ Շիրակի 13շ.
Հեռախոս՝ 010-46-53-46

 

«Գայանե» համատիրություն
Նախագահ ՝ Ժ. Մարտիրոսյան
Հասցե՝ Շարուրի փ. հ.17շ.
Հեռախոս՝ 010-42-29-79

 

«Աերացիա» համատիրություն
Նախագահ՝ Մ.Սարգսյան
Հասցե՝ Աէրացիա թաղ.1
Հեռախոս՝ 011-70-78-00

 

«Արտյոմ» համատիրություն
Նախագահ՝ Գ. Թադևոսյան
Հասցե՝ Ս.Տարոնցու փ.13շ.
Հեռախոս 010-՝48-44-45


«Վան» համատիրություն
Նախագահ՝ Ա.Մելոյան
Հասցե՝ Տարոնցի նրբ. 3 շ
Հեռախոս ՝010-48-24-10


«Հայրենիք» համատիրություն
Նախագահ՝ Գ.Գրիգորյան
Հասցե՝ Գ. Նժդեհի փ. 29շ.
Հեռախոս՝ 010-44-03-16

 

«Լիլիթ» համատիրություն
Նախագահ՝ Լ.Սարգսյան
Հասցե՝ Մանանդյան փ. 13
Հեռախոս՝ 010-46-59-01


«Զորավար Վազգեն Սարգսյան» համատիրություն
Նախագահ՝ Ա.Գրիգորյան
Հասցե՝ Արտաշիսյան 45/21
Հեռախոս՝ 010-46-52-00

 

«Եղ.Թադևոսյան նրբ.2» համատիրություն
Նախագահ՝ Հ.Մկրտչյան
Հասցե՝ Եզ.Թադևոսյան նրբ.հ.2շ
Հեռախոս՝ 010-48-08-50

 

«Անահիտ» համատիրություն
Նախագահ՝ Ե.Դավթյան
Հասցե՝ Ս.Տարոնցու փող 3շ.
Հեռախոս՝ 010-48-31-76

 

«Արցախ» համատիրություն

Նախագահ՝ Ժ.Միքայելյան
Հասցե՝ Շահամիրյան 2
Հեռախոս՝ 093-63-55-95

 

«Գավիթ» համատիրություն
Նախագահ՝ Մ.Աթանեսյան
Հասցե՝ Շահամիրյան փ.1/1շ.
Հեռախոս՝ 010-48-93-65

 

«Ն.Շենգավիթ 9փ - 1/1շ.» համատիրություն
Նախագահ ՝ Գ. Զաքարյան
Հասցե՝ Ն.Շենգավիթ 9-րդ փ. 1/1 շ
Հեռախոս ՝ 010-48-93-61

 

«Ալեհավաք 3»համատիրություն
Նախագահ՝ Գ.Մուրադյան
Հասցե՝ Բագրատունյաց փ.39 շ.
Հեռախոս՝ 098-88-50-30

 

«Գավառ» համատիրություն
Նախագահ՝ Պ.Մարգարյան
Հասցե՝ Բագրատունյաց փ. 12շ.
Հեռախոս՝ 010-42-77-17


«Նարինե»համատիրություն
Նախագահ ՝ Ա.Համբարձումյան
Հասցե՝ Շիրակի փ.72
Հեռախոս ՝010- 42-72-70

 

«Ղարս» համատիրություն
Նախագահ՝ Ե .Ասատրյան
Հասցե՝ Արշակունյաց 30
Հեռախոս՝ 010-44-79-47

 

«Չարբախ» համատիրություն

Նախագահ՝ Ռ. Աղաջանյան
Հասցե՝ Արատյան 64շ.
Հեռախոս ՝ 010-49-94-05


«Սարգիս Թումանյան»համատիրություն
Նախագահ՝ Հ. Ավանեսյան
Հասցե՝ Շարուրի փ. Թ 5/5
Հեռախոս՝ 010- 42-25-16