Personnel

Արմեն Մհերյան

Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավար

Հովսեփ Աղազարյան

Վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Տիգրան Դարբինյան

Վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

Ռուդիկ Կարապետյան

Աշխատակազմի քարտուղար

Աստղիկ Գասպարյան

Ֆինանսական բաժին

Գեվորգ Բաղդասարյան

Եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին

Գայանե Հովսեփյան

Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին

Մարիամ Հովհաննիսյան

Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժին

Հայկ Մարտիրոսյան

Կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժին

Սարգիս Նազարյան

Առևտրի, սպասարկումների և գովազդի բաժին

Նելլի Շառոյան

Ընդհանուր բաժին