ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համատիրություններ

ԲԲՇ կառավարման մարմիններ

 

Երևանում առկա է 4938 բազմաբնակարան շենք, որից 4547-ի կառավարումն իրականացվում է 258 համատիրությունների կողմից, 146 շենքի կառավարումն իրականացվում է 138 լիազորագրային կառավարիչների կողմից, 2 շենքինը՝ 1 հավատարմագրային կառավարչի, իսկ 243 շենք կառավարվում է վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից: