icon

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

icon

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

icon

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄ

icon

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈւՄ ՎԵՐԱՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈւՄ

icon

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏ

icon

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

icon

ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

icon

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծման թույլտվության (ՃՀԱ) տեղական վճարի հաշվիչը կիրառելու համար ընտրեք շինության տեսակը, տարածագնահատման գոտին և նշեք շինության մակերեսը։

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության թույլտվության տեղական տուրքի հաշվիչը կիրառելու համար ընտրեք տեսակը, տարածագնահատման գոտին և նշեք շինության մակերեսը։

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄ

Շինարարության թույլտվության ժամկետի երկարաձգման տեղական տուրքի հաշվիչը կիրառելու համար ընտրեք տեսակը, տարածագնահատման գոտին, նշեք շինության մակերեսը և ամիսը։

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈւՄ ՎԵՐԱՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈւՄ

2024 թվականի համար սահմանված տեղական վճարների դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառվում են արտոնություններ՝ տեղական վճարի նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ, եթե՝ դիմումատուն Երևան համայնքի հանդեպ ճարտարապետաշինարարական նախագծի համաձայնեցման (հաստատման) կամ վերահամաձայնեցման (փոփոխման) օրվա դրությամբ չունի ժամկետանց դրամական պարտավորություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 60 Ն որոշման։

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏ

Ավարտական ակտի վճարի հաշվիչը կիրառելու համար ընտրեք տարածագնահատման գոտին և նշեք շինության մակերեսը։

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Շահագործման թույլտվության վճարի հաշվիչը կիրառելու համար ընտրեք տարածագնահատման գոտին և նշեք շինության մակերեսը։

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Քանդման թույլտվության տուրքը կազմում է 35 000 ՀՀ դրամ

Քանդման թույլտվության տուրքը կարող եք վճարել 900015000889 հաշվեհամարին

Համաձայն տեղական տուրքերի 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 42 Ն որոշման

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Հողամասերի նպատակային և (կամ) գործառնական նշանակության փոփոխության, սահմանների ճշտման և (կամ) հողհատկացման հիմքերի վերականգնման դեպքերում սահմանված վճարի հաշվիչ

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

Հաշվարկվել է` ՀՀ դրամ

Կիրառվել է արտոնություն՝ ՀՀ դրամ

Վճար՝ ՀՀ դրամ

Համաձայն տեղական վճարների 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 43 Ն որոշման

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 89 Ն որոշման

print Տպել

Հաշվարկվել է` ՀՀ դրամ

Կիրառվել է արտոնություն՝ ՀՀ դրամ

Տուրք՝ ՀՀ դրամ

Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից շինարարական թույլտվության տրամադրելու դեպքում համապատասխան հաշվեհամարը անհրաժեշտ է ճշտել տվյալ վարչական շրջանից։

Համաձայն տեղական տուրքերի 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 42 Ն որոշման

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 59 Ն որոշման

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 88 Ն որոշման

print Տպել

Հաշվարկվել է` ՀՀ դրամ

Կիրառվել է արտոնություն՝ ՀՀ դրամ

Տուրք՝ ՀՀ դրամ

Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից շինարարական թույլտվության տրամադրելու դեպքում համապատասխան հաշվեհամարը անհրաժեշտ է ճշտել տվյալ վարչական շրջանից։

Համաձայն տեղական տուրքերի 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 42 Ն որոշման

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 59 Ն որոշման

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 88 Ն որոշման

print Տպել

Վճար՝ ՀՀ դրամ

Ավարտական ակտի վճարը կարող եք կատարել 900015211627 հաշվեհամարին։

Համաձայն տեղական վճարների 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 43 Ն որոշման

print Տպել

Վճար՝ ՀՀ դրամ

Շահագործման թույլտվության վճարը կարող եք կատարել 900015000921 հաշվեհամարին։

Համաձայն տեղական վճարների 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 43 Ն որոշման

print Տպել

Վճար՝ ՀՀ դրամ

Համաձայն տեղական վճարի 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 43 Ն որոշման

print Տպել