Պահոց

Հայտարարություն
23.04.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.113 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք), դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:  ...

Հայտարարություն
23.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.113 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք ), դաստիարակի(0,23 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
23.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.104 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք) և լոգոպետի (1,0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
23.04.2024

«Երևանի հ.27 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում  1.0  դրույք  լոգոպեդի  և  1.0  դրույք  հոգեբանի  թափուր տեղերի համար  հայտարարվում  է մրցույթ:...

Հայտարարություն
23.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի պրոֆ. Արշ. Շավարշյանի անվան հ. 40 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Անգլերեն» (16 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի  թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
23.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Հրանտ Դինքի անվան հ. 44 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Շախմատ» (16 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի  թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
22.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Արտեմ Միկոյանի անվան հ.166 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (18 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.17  դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5  դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.20 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.20 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.2 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1  դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.2 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար  ...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.63 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1 դրույք/, լոգոպեդի  /1 դրույք/ և հատուկ մանկավարժի /1 դրույք/ տեղի համար: ...

Հայտարարություն
22.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Ստ. Զորյանի անվան հ. 56 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Աշխարհագրություն» (6 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (2 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
22.04.2024

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1,0դրույք /,հոգեբանի/1,0դրույք/, մեթոդիստի/0,25դրույք/ թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.92 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի (1,0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք) և հոգեբանի (0,5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի «Հեքիաթ» հ. 96 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի,  լոգոպեդի,  հատուկ մանկավարժի և  սոցիալական մանկավարժի (յուրաքանչյուրը՝ 1 դրույք)  թափուր տեղերի համար: ...

Հայտարարություն
19.04.2024

Հարյուր տոկոս՝ Երևան քաղաքին սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր մարմինների տնօրենների (այսուհետ` Տնօրեն) ընտրության  (նշանակման)   Մրցույթին մասնակց...

Հայտարարություն
19.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.104 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,23 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
18.04.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՎԱՐԴԳԵՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ.51 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի մարտի  2-ի N 259-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչատնտեսական...

Հայտարարություն
18.04.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՐՈՖ. ԱՐՇԱՎԻՐ ՇԱՎԱՐՇՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 40 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի մարտի  2-ի N 259-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչատնտեսական մասի համակարգողի նշանակման կարգի 12-...

Հայտարարություն
18.04.2024

«Երևանի Վրեժ Համբարձումյանի անվան հ.17 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հան...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 94 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի, լոգոպեդի, հատուկ մանկավարժի և սոցիալական մանակավարժի թափուր տեղերի համար (յուրաքանչյուրը` 1.0 դրույք):...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ․89 մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր տեղի համար։...

Հայտարարություն
18.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվան հ. 135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Ֆիզկուլտուրա»  (23 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 38 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1.0 դրույք/ և  լոգոպեդի /1.0 դրույք/ թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանիհ. 45 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1.0 դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
18.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Նաիրի Զարյանի անվան հ. 130 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (16 դասաժամ), «Տեխնոլոգիա» (15 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար ...

Հայտարարություն
18.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի հ. 108 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Պատմություն» (19 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Սամվել Շահմուրադյանի անվան հ. 85 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (8 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ` «Երևանի հ․ 26 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք) և լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի  համար...

Հայտարարություն
17.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Մոնթե Մելքոնյանի անվան հ. 11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի  (21 դասաժամ) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
17.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Դանիել Վարուժանի անվան հ. 89 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (24 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
17.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Ղ. Աղայանի անվան հ. 63 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Տեխնոլոգիա»  (3 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
16.04.2024

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային  ստորաբաժանման համայնքային ծառայության  թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթի անցկացման վերաբերյալ   Թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթն անցկացվե...

Հայտարարություն
16.04.2024

«Երևանի Ղ. Ալիշանի անվան հ. 95 միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողո...

Հայտարարություն
16.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.81մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի /0.75 դրույքով / և լոգոպեդի /0.25 դրույքով/ թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
16.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Բլոկի անվան հ. 122 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Կերպարվեստ» (8 դասաժամ) և «Տեխնոլոգիա» (5 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
16.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Մ. Խերենացու անվան հ. 143 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (5 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (8 դասաժամ), առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար ...

Հայտարարություն
16.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի հ. 45 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (15 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (3 դասաժամ), «Ֆրանսերեն» (21 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա»  (22 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի  համար /0,37 դրույքաչափով/:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.28 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1.0 դրույք), հոգեբանի (1.0 դրույք), լոգոպետի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ֆիզհրահանգչի (0,25 դրույք), դաստիարակի  (1,17 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.157 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,12 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  (1,17 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.103 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք), հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք), դաստիարակի (0,23 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.25 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների  (0,58 և 1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.25 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների (0,58 և 1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանման համայնքային ծառայության  թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների անցկացման վերաբերյալ   Թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթն անցկացվելու է Երևանի քաղաքապետարանի շենքում (հասցե՝ Արգիշտիի 1) ժամանակացույցով նախատեսված օրը՝ ժամը 11:00-ին:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.164 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի  թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի հ․136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (6 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
12.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.106 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք), հոգեբանի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
12.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Արմենակյանի անվան հ. 26 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «ԹԳՀԳ, ինֆոմատիկա»  (5 դասաժամ), «Ֆրանսերեն»  (8 դասաժամ) և «Տեխնոլոգիա» (3 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
12.04.2024

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 94 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի, լոգոպեդի, հատուկ մանկավարժի և սոցիալական մանակավարժի  թափուր  տեղերի համար (յուրաքանչյուրը՝ 1 դրույք):...

Հայտարարություն
12.04.2024

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանման համայնքային ծառայության  թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների անցկացման վերաբերյալ   Թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթն անցկացվելու է Երևանի քաղաքապետարանի շենքում (հասցե՝ Արգիշտիի 1) ժամանակացույցով նախատեսված օրը՝ ժամը 11:00-ին:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի 33 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,17 դրուք), հոգեբանի (1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.109 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,92 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի   հհ. 51,52, 53, 54, 55, 56,  և հ․57 մսուր - մանկապարտեզ   հիմնարկների  հոգեբանների  և լոգոպեդների  թափուր  հաստիքների համար՝ յուրաքանչյուրը մեկական դրույք:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.112 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ․ Մյասնիկյանի անվան հ․66 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ինֆորմատիկա» /«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն»/ (10 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
11.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Ս. Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ-ի դասվարի (17 դասաժամ) թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.100 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբան (1.0 դրույք), լոգոպեդ (1.0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.6 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.119 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.23դրույք) և լոգոպետի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  1,0 դրույքաչափ  սոցիալական մանկավարժի  և  1,0 դրույքաչափ լոգոպեդի  թափուր  տեղերի   համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  1,0 դրույքաչափ  սոցիալական մանկավարժի  և  1,0 դրույքաչափ լոգոպեդի  թափուր  տեղերի   համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ Հ. 140 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի մարտի  2-ի N 259-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչատնտեսական մասի համակարգողի...

Հայտարարություն
10.04.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ «Երևանի հ. 62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի (1,0 դրույք ) և  լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Հովհ. Թումանյանի անվան հ. 32 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Կերպարվեստ»  (2,5 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Յ. Լեփսիուսի անվան հ. 88 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ռուսաց լեզու» (18 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.04.2024

Հայտարարվում էմրցույթ՝ «Երևանիհ. 36 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի /0.58 դրույք/, հոգեբանի /1 դրույք/, լոգոպեդի /1 դրույք/ և ֆիզհրահանգչի /1 դրույք/   թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 50 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.17 դրույք և 1.17 դրույք)  թափուր տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանիհ. 37 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1.0 դրույք/ և հոգեբանի /1 դրույք/ թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ «Երևանի հ.59 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1,0 դրույք) և լոգոպեդի (1,0 դրույք)  թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ «Երևանի հ. 58 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի (1,0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք), հոգեբանի (1,0 դրույք)  թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.60 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  լոգոպեդի և հոգեբանի  թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.117 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1դրույք) 1  և   լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.31 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 0.585 դրույք դաստիարակի, 1 դրույք՝ լոգոպեդի, 0.5 դրույք՝ ֆիզհրահանգչի թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Գալինա Ստարովոյտովայի անվան հ.177 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  դասվարի  (17 դասաժամ), «Ռոսաց լեզու»  (39 դասաժամ) «Պատմություն»  (9 դասաժամ), «Հայոց եկեղեցու պատմություն»  (11 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա»  (19 դասաժամ) և «Տեխնոլոգիա»  (11 դասաժամ)  առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
09.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Lևոն  Շանթի անվան հ. 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Շախմատ»  (12 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.9 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.9 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի հ. 108 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Կերպարվեստ» (24 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.116 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) և հոգեբանի (1.0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Վադևանյանի անվան հ. 173 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Ֆրանսերեն»  (4 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  «Արևամանուկ» հ.163 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  լոգոպեդի (1 դրույք)  թափուր տեղի  համար: ...

Հայտարարություն
08.04.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 46 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.17 դրույք), հոգեբանի (1 դրույք) և լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 108 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի (1.0 դրույք), հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Հ. Կարապենցի անվան հ. 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (2 ուսուցիչ, 9-ական դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (5 դասաժամ), «Ռուսաց լեզու» (8 դասաժամ), «Քիմիա» (8 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար  ...

Հայտարարություն
08.04.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.104 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  լոգոպեդի  (1.0 դրույք) և հոգեբանի (1.0 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Գուրզադյանի անվան հ. 163 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (6 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար    ...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.107 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (0,5 դրույք ) և  լոգոպեդի (0,5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) և  հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային  ստորաբաժանման համայնքային ծառայության  թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների անցկացման վերաբերյալ   Թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթն անցկացվելու է Երևանի քաղաքապետարանի շենքում (հասցե՝ Արգիշտիի 1) ժամանակացույցով նախատեսված օրը՝ ժամը 11:00-ին:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 47 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք)  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.28 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի /0,5 դրույք/ թափուր տեղի համար:  ...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.129 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի /0.23դրույք/, լոգոպեդի /1 դրույք/, հոգեբանի /1 դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 43 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք/ և լոգոպեդի (1.0 դրույք¤   թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 39 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1.0 դրույք/ և հոգեբանի /1 դրույք/ թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.102 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) և հոգեբանի (1.0 դրույք) թափուր հաստիքների համար...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.143 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.143 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, հոգեբանի (1,0 դրույք) և լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 127 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ն  ունի լոգոպեդի (1 դրույք), հոգեբանի (1դրույք) և կրտսեր առաջին խմբի դաստիարակի  /0.23դրույք / թափուր հաստիքներ  ...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.139  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1.0 դրույք), լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.128 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1.0 դրույք/ և լոգոպեդի  /1.0 դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 142 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք)  և լոգոպեդի (1 դրույք)  թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.145 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, հոգեբանի (1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք), դաստիարակի (կրտսեր առաջին խումբ) (0,23  դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվան հ. 135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Անգլերեն»  (29 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
05.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Գայի (Հայկ Բժշկյանցի) անվան հ. 129 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն»  (15 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.132  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  (0.23 դրույք),  հոգեբանի (1.0 դրույք)  և լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,23 դրույք) և հոգեբանի (1,0 դրույք)   թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (1,0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 133 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք ) և լոգոպեդի (1.0 դրույք )  թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.136 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք) և լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 144 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք )  և լոգոպեդի (1 դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.134 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբան (1.0 դրույք) և լոգոպեդ (1.0 դրույք),  թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.97 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք) և սոցիալական մանկավարժի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՂԱՍԻ ԽԱՆՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 53 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ»  ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի մարտի  2-ի N 259-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչատնտեսական մասի համակարգողի նշանակման կարգի 12-րդ  կետի համ...

Հայտարարություն
04.04.2024

Երևանի քաղաքապետարանում առանձին գործառույթների և խնդիրների իրականացման նպատակով խորհրդատու ներգրավելու մասին  Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը՝    Խորհրդատուի ներգրավման նպատակն է Երևանի քաղաքապետարանին ենթակա կազմակերպությունների հետ տարվող աշխատանքի շրջանակներում  առանձին գործառույթների իրականացումը....

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 120 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) և սոցիալական մանկավարժի  (1.0 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1 դրույքաչափով/  և  դաստիարակի  /0,37 դրույքաչափով/ թափուր տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1,0դրույք /,հոգեբանի /1,0դրույք/ թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Դանիել Վարուժանի անվան հ. 89 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Պատմություն» (15 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 48 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 3 դաստիարակի (1.12, 1.12, 1.12 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
03.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Ն. Ստեփանյանի անվան հ. 71 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու» (23 դասաժամ), «Մաթեմատիկա» (20 դասաժամ), «Տեխնոլոգիա» (14 դասաժամ), «Երաժշտություն» (6 դասաժամ) և «Բնագիտություն» (4 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
03.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 60 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  դաստիարակի  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
03.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Մանուկյանի հ. 93 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» (11 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (16 դասաժամ), «Ազգային երգ ու պար» (7 դասաժամ)  և «Ֆրանսերեն» (27 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար  ...

Հայտարարություն
03.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի հ. 179 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (16 դասաժամ) և «Անգլերեն» (13 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի  թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
03.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի պրոֆ. Արշ. Շավարշյանի անվան հ. 40 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Անգլերեն» (16 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի  թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
03.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի հ. 120 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Շախմատ» (5 դասաժամ)  առարկայի ուսուցչի  թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
03.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Րաֆֆու անվան հ. 36 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ինֆորմատիկա» (9 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
03.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի հ. 181 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Անգլերեն» (21 դասաժամ)  առարկայի ուսուցչի  թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
02.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1,25 դրույքաչափ) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
02.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հ. 84 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (18 դասաժամ) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
02.04.2024

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների համայնքային ծառայության  թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների անցկացման վերաբերյալ   Թափուր պաշտոնի համար հայտարարված...

Հայտարարություն
01.04.2024

Երևանի քաղաքապետարանում առանձին գործառույթների և խնդիրների իրականացման նպատակով խորհրդատու ներգրավելու մասին   Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը՝ Խորհրդատուի ներգրավման նպատակն է «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Երևանի քաղաքապետի կողմից իրականացվող լիազորությունների շրջանակներում առանձին գործառույթների իրականացումը....

Հայտարարություն
29.03.2024

«Երևանի Ն. Զարյանի հ. 130 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության, տնօրենի նշա...

Հայտարարություն
29.03.2024

Մրցույթ՝«Երևանի Ն. Վ. Գոգոլի անվան հ. 35 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (26 դասաժամ), «Կերպարվեստ» (17 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար  ...

Հայտարարություն
29.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ. 51, հ. 55, հ. 56, h. 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակների (1,12 դրույք)  թափուր հաստիքի hամար, հ. 54 և հ. 55 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների ...

Հայտարարություն
29.03.2024

Երևանի քաղաքապետարանում առանձին գործառույթների և խնդիրների իրականացման նպատակով խորհրդատու ներգրավելու մասին   Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը՝ Խորհրդատուի ներգրավման նպատակն է «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Երևանի քաղաքապետի կողմից իրականացվող լիազորությունների շրջանակն...

Հայտարարություն
28.03.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվան հ. 135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (23 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
27.03.2024

Մրցույթ՝«Երևանի Ա. Հովհաննիսյանի անվան հ. 194 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (10 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (22 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
26.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.9 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
26.03.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՎԱՐԴԳԵՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ.51 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի մարտի  2-ի N 259-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչատնտեսական...

Հայտարարություն
26.03.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՐՈՖ. ԱՐՇԱՎԻՐ ՇԱՎԱՐՇՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 40 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի մարտի  2-ի N 259-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչատնտեսական մասի համակարգողի նշանակման կարգի 12-րդ  ...

Հայտարարություն
26.03.2024

«Երևանի Վրեժ Համբարձումյանի անվան հ.17 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողով...

Հայտարարություն
26.03.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի հ. 75 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզիկա» (10 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
26.03.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Խ. Սամուելյանի անվան հ. 47 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Շախմատ» (10 դասաժամ),  «Մաթեմատիկա» (22 դասաժամ), «Կերպարվեստ» (17 դասաժամ), «Պատմություն» (16 դասաժամ)   առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար  ...

Հայտարարություն
25.03.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԷՌՆԵՍՏ ԹԵԼՄԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ.13 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ»  ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի մարտի  2-ի N 259-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչատնտեսակ...

Հայտարարություն
25.03.2024

Մրցույթ՝«Երևանի հ.98 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հասարակագիտություն» (8 դասաժամ),  «Ինֆորմատիկա» (6 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
25.03.2024

Մրցույթ՝«Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվան հ. 51 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (36 դասաժամ), «Անգլերեն» (48 դասաժամ), «Մաթեմատիկա» (20 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (24 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար ...

Հայտարարություն
25.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.111 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  երաժշտության դաստիարակի (0,5 դրույք) թափուր  տեղի   համար...

Հայտարարություն
22.03.2024

«Երևանի Ա. Պուշկինի անվան հ. 8 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավոր...

Հայտարարություն
22.03.2024

«Երևանի հ. 98 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեությ...

Հայտարարություն
22.03.2024

«Երևանի Ղ. Ալիշանի անվան հ. 95 միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավո...

Հայտարարություն
22.03.2024

«Երևանի Վարդգես Պետրոսյանի անվան հ.51 հիմնական դպրոց»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը  զբաղեցնելու մասին  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագ...

Հայտարարություն
22.03.2024

«Երևանի Նար-Դոսի անվան հ. 14 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության, տնօրենի ...

Հայտարարություն
20.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.45մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
19.03.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ․ Մյասնիկյանի անվան հ․66 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ինֆորմատիկա» /«Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն»/ (10 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
19.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
19.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
19.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.164 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի  թափուր  տեղի համար:  ...

Հայտարարություն
18.03.2024

Մրցույթ՝«Երևանի «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր»  ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (8 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
15.03.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվան հ. 51 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (13 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
15.03.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի /0,25դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
14.03.2024

«Երևանի հ. 187 միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեու...

Հայտարարություն
14.03.2024

«Երևանի հ. 140 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեութ...

Հայտարարություն
14.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.66 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 1 ֆիզհրահանգչի  (0.5 դրույք)  տեղի համար: ...

Հայտարարություն
14.03.2024

«Երևանի Մարտիրոս Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու մասին   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարման, անցկացման, մասնագիտական հանձնաժողովի ...

Հայտարարություն
14.03.2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՎՐԵԺ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ.17 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի մարտի  2-ի N 259-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչատնտեսական մասի համակարգողի նշանակման կ...

Հայտարարություն
14.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.32 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.6 դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.25դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
13.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.21 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար...

Հայտարարություն
13.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, դաստիարակի (1.12 դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
13.03.2024

Մրցույթ՝«Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան հ. 146 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Մաթեմատիկա» (20 դասաժամ), «Ֆիզիկա» (14 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (32 դասաժամ) առարկաների ուսուցչի թափուր տեղերի համար ...

Հայտարարություն
11.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.103 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  հոգեբանի  (1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք), հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր  տեղերի համար:  ...