Պահոց

Հայտարարություն
20.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.160 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի /ֆիզդաստիարակի/  թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.03.2023

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի  համար: ...

Հայտարարություն
17.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.118 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թվով  2 (1.12 դրույք) և ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք)  թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
17.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝  «Երևանի հ.105 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի պարուսույցի (0.5 դրույք)  թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.03.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի, թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
14.03.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,12 դրույքաչափ) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
14.03.2023

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.58 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
13.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի   հ.67 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի պարուսույցի 0,5 դրույք  տեղի  համար: Մրցույթն   անցկացվում  է   երկու  փուլով՝  թեստավորման  և   հարցազրույցի:   ...

Հայտարարություն
13.03.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.25դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
10.03.2023

  Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի  (0.75 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
10.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.151 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի թափուր տեղի համար:   ...

Հայտարարություն
10.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ 21 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
10.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ 21 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (0,5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ «Երևանի հ.82 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
09.03.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.132  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի  (0,5 դրույք)  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
07.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 46 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզդաստիարակի  /0,75 դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
06.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ  «Երևանի հ.84 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի  (1,0 դրույք)  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
06.03.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, դաստիարակի (1.12 դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
06.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ 20 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
06.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ 20 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի  (0,5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
06.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.17 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի   դաստիարակի (1,12 դրույք ) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
06.03.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի h.52, հ.54 և 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակների (1,12 դրույք )  թափուր հաստիքների hամար, h. 54 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկի մեթոդիստի             (1 դրույք) թափուր հաստիքի համար և հ. 52, 54, 55, 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի  (համապատասխանաբար 0,75, 1,25, 1,5, 1 դրույք )  թափուր հաստիք...

Հայտարարություն
03.03.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.24 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
02.03.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 144 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
28.02.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.120 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտական դաստիարակի  /0.5դրույք/  թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
28.02.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 37 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  դաստիարակի  /1,12 դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
24.02.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.27 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի, թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
24.02.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.152 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզ.հրահանգչի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
23.02.2023

  Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.156 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
21.02.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.158 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի տեղի  համար:...

Հայտարարություն
20.02.2023

  Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 16 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք)  թափուր  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
20.02.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 16 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
15.02.2023

   Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
10.02.2023

 Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի  համար: ...

Հայտարարություն
10.02.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,12 դրույքաչափ) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
09.02.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.25դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
09.02.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 11 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.5 դրույք)  թափուր տեղի  համար: ...

Հայտարարություն
09.02.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 11 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (0.25 դրույք ) թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.02.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 11 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի  (0.25 դրույք ) թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.02.2023

  Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 11 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք ) թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
07.02.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 46 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզդաստիարակի  /0,75 դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
07.02.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.17 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0,5 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
06.02.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.132  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի  (0,5 դրույք)  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
06.02.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 7 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.75 դրույք)  թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
03.02.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի   հ.67 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի պարուսույցի (0,5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
02.02.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.105 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի պարուսույցի (0,5 դրույք) թափուր տեղի համար:  ...

Հայտարարություն
01.02.2023

  Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.69 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի 1.12 դրուք  տեղի համար: ...

Հայտարարություն
01.02.2023

    Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.151 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի՝ (փոխտնօրեն ուսումնական գծով) տեղի  համար:...

Հայտարարություն
31.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.107 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (0.5 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
31.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.118 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  2 դաստիարակի (1.12 դրույք) և ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք)  թափուր   տեղերի համար:...

Հայտարարություն
31.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 17 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի ( 1,12 դրույք ) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
30.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ.54  մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկի մեթոդիստի (1 դրույք) թափուր հաստիքի համար:...

Հայտարարություն
30.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.24 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.119 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի (1 դրույք) երաժշտության դաստիարակի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 120 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75դրույք) և դաստիարակի (1.12դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի Լ. Կատվալյանի անվան հ 86 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում առկա  թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75 դրույք) և հոգեբանի (0.5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.27 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի, թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75 դրույք) և հոգեբանի (0.5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ.52, 54, 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակի (1,12 դրույք ) և հ.52, 54, 55, 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (համապատասխանաբար՝ 0,75, 1,25, 1,5, 1 դրույք) թափուր հաստիքների hամար:  ...

Հայտարարություն
17.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.152 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.01.2023

   Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.158 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
17.01.2023

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.154 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզդաստիարակի թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
16.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.66 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի 0.5 դրույք  տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.79 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.01.2023

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի, թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,25դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.58 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 46 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզդաստիարակի  (0,75 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
10.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.131 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  ( 1.12 դրույք),  թափուր  տեղի   համար:...

Հայտարարություն
09.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.17մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի   (0,5 դրույքաչափով   ), թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
09.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.134 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի ( 1.12 դրույք)  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.60 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.132  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,5 դրույք) թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.11 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի ( 1.12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...