Պահոց

Հայտարարություն
12.07.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.136 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.07.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.145 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք), դաստիարակի (կրտսեր առաջին խումբ՝ 0,23  դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
12.07.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.66 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք) և ֆիզհրահանգչի (0.5դրույք) թափուր հաստիքների  համար...

Հայտարարություն
11.07.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
11.07.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.118 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.75դրույք), դաստիարակի (0,23դրույք) թափուր հաստիքների համար...

Հայտարարություն
11.07.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.103 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք) թափուր հաստիքի համար:...

Հայտարարություն
10.07.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ. 51, հ․52, հ. 55, հ. 56, h. 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակների (1,17 դրույք)  թափուր հաստիքի hամար, հ. 54 և հ. 55 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի (համապատասխանաբար (1․25, 1․50 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
10.07.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք)  թափուր  տեղի համար  ...

Հայտարարություն
10.07.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 25 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
10.07.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.84 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,46 դրույք) և հոգեբանի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
08.07.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.162 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում լոգոպեդի  (1 դրույք), դաստիարակի (0,23 դրույք), ֆիզհրահանգչի (1 դրույք), մեթոդիստ՝ ուսումնական գծով տնօրենի տեղակալ (1 դրույք), թափուր հաստիքների  համար...

Հայտարարություն
08.07.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.155 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում դաստիարակի (1 դրուք), լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր հաստիքների  համար:...

Հայտարարություն
04.07.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.158 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում հոգեբանի (0․5 դրուք) թափուր հաստիքի  համար:  ...

Հայտարարություն
04.07.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույք), հոգեբանի (1,0 դրույք), մեթոդիստի (0,25 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
03.07.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 58 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույքաչափ) թափուր  տեղի  համար  ...

Հայտարարություն
02.07.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 28 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1.0 դրույք), հոգեբանի (1.0 դրույք), լոգոպեդի (1.0 դրույք), դաստիարակի ( կրտսեր առաջին խումբ՝ 0,23 դրույք) թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
02.07.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի h.152 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում ֆիզհրահանգչի (0,50 դրույք), դաստիարակի (0,50 դրույք), հոգեբանի (0,75 դրույք), լոգոպեդի (0,75 դրույք), հատուկ մանկավարժի (0,50 դրույք) թափուր հաստիքների համար...

Հայտարարություն
01.07.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.164 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի  (1.0 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
26.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.164 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1.0 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
26.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.92 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (1,12 դրույք) և լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
26.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 37 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք)   թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
25.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.143 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,17 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
25.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի   հ․52, հ․53, հ․55, հ․56  և հ․57 մսուր - մանկապարտեզ  հիմնարկների   լոգոպեդների  և հ․55 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկում երաժշտության դաստիարակի թափուր  հաստիքների համար՝ յուրաքանչյուրը մեկական դրույք...

Հայտարարություն
24.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,25 դրույք), դաստիարակի (1,17 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
21.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.31 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.585 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք ), ֆիզհրահանգչի (0.5 դրույք)  թափուր տեղերի համար  ...

Հայտարարություն
20.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ 85 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույք), դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
20.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 59 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույքաչափ) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
17.06.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի  համար /0,39 դրույքաչափով/...

Հայտարարություն
17.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.8 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար...

Հայտարարություն
17.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.8 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար...

Հայտարարություն
17.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.151 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում լոգոպեդի (1 դրույք), հատուկ մանկավարժի (0,5 դրույք) թափուր հաստիքի համար...

Հայտարարություն
17.06.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 120 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1.0 դրույք/, սոցիալական մանկավարժի /1.0 դրույք/ և  կրտսեր 1-ին խմբի /0.46  դրույք/ թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
14.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.104 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.23 դրույք) և դաստիարակի (0.23 դրույք) թափուր հաստիքների համար...

Հայտարարություն
13.06.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.29 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.4 դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.88 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (0,5 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
13.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.132 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.23 դրույք), թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.145 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք), դաստիարակի (0,23  դրույք) թափուր  տեղերի համար...

Հայտարարություն
13.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.139 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.129 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի /0.23դրույք/, լոգոպեդի /1 դրույք/ թափուր  տեղերի  համար...

Հայտարարություն
13.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.136 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1 դրույք/,  թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
12.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 127 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) և կրտսեր առաջին խմբի դաստիարակի (0.23դրույք) թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
11.06.2024

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույքաչափ)  և դաստիարակի (0,23 դրույքաչափ) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
11.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.149 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում հոգեբանի (1 դրույք) և լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր հաստիքների համար...

Հայտարարություն
11.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.143 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի ( 1,0 դրույք ) թափուր  տեղի համար...

Հայտարարություն
10.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 48 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի /1.17 դրույք/ և լոգոպեդի /1.0 դրույք/   թափուր  տեղերի  համար...

Հայտարարություն
10.06.2024

  Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.162 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում լոգոպեդի (1 դրույք), դաստիարակի (0,23 դրույք), ֆիզհրահանգչի (1 դրույք) թափուր հաստիքների  համար:...

Հայտարարություն
10.06.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝  «Երևանի հ․154 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  հոգեբանի (1,0 դրույք) և լոգոպեդի  (1,0 դրույք)  թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
10.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.159 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր հաստիքի համար:...

Հայտարարություն
10.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.150 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր հաստիքի համար...

Հայտարարություն
10.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝«Երևանի հ.153 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում լոգոպեդի (1դրույք) թափուր հաստիքի համար...

Հայտարարություն
10.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.83 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի 1,0 դրույք) և լոգոպեդի 1,0 դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.79 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (1,0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
10.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի հ.118 մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.75 դրույք), դաստիարակի (1.17 դրույք) թափուր հաստիքների համար  ...

Հայտարարություն
10.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.119 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.23 դրույք) և լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
10.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.110 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,59  դրույք), երաժշտության դաստիարակի (1,0  դրույք), հոգեբանի (1,0 դրույք)  և  լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:  ...

Հայտարարություն
07.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.81մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի 0.25 դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
07.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք), հատուկ մանկավարժի (1  դրույք) թափուր  տեղերի համար...

Հայտարարություն
07.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 87 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ․ դաստիարակի 1,17 դրույք), դաստիարակի 0,23դրույք), հոգեբանի 1 դրույք), լոգոպեդի 1 դրույք) թափուր տեղերի համար  ...

Հայտարարություն
06.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.155 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում լոգոպեդի   (1 դրույք) թափուր հաստիքի համար...

Հայտարարություն
06.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.17 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույք ) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
06.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.17 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  ( 1.0 դրույք)    թափուր  տեղի   համար...

Հայտարարություն
03.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.162 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում մեթոդիստ  (1 դրույք) թափուր հաստիքի համար...

Հայտարարություն
03.06.2024

  Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ. 51, հ․52, հ. 55, հ. 56, h. 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակների (1,12 դրույք)  թափուր հաստիքի hամար, հ. 54 և հ. 55 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի (համապատասխանաբար (2,25 դրույք), թափուր հաստիքների համար   ...

Հայտարարություն
03.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.14 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի  (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար...

Հայտարարություն
03.06.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.14 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար...

Հայտարարություն
31.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.84 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,46 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք) և հոգեբանի (1,0 դրույք) թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
31.05.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.27 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում  լոգոպեդի (1.0  դրույք)  և  հոգեբանի (1.0  դրույք)  թափուր հաստիքների համար...

Հայտարարություն
31.05.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0դրույք), հոգեբանի (1,0դրույք), մեթոդիստի (0,25դրույք) թափուր  տեղերի  համար...

Հայտարարություն
30.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.103 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (1,0դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
30.05.2024

 Հայտարարվում էմրցույթ՝ «Երևանիհ. 38 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի /1.0 դրույք/ թափուր  տեղի  համար...

Հայտարարություն
27.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանիհ. 38 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1.0 դրույք/,  լոգոպեդի /1.0 դրույք/ և ֆիզհրահանգչի /0.25 դրույք/ թափուր  տեղերի  համար...

Հայտարարություն
27.05.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.102 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք), հոգեբանի (1.0 դրույք)  և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար...

Հայտարարություն
24.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի Աշոտ Խաչատրյանի անվան հ․ 80 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում առկա թափուր տեղերի համար․ դաստիարակ (0,23 դրույք), ֆիզդաստիարակ (0,5 դրույք), լոգոպեդ (1,0 դրույք), հոգեբան (1,0 դրույք)...

Հայտարարություն
24.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի Լ. Կատվալյանի անվան հ 86 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի թափուր տեղերի համար. դաստիարակ (0,46 դրույք), լոգոպետ (1,0 դրույք), հոգեբան (1,0 դրույք):...

Հայտարարություն
23.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.88 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (0․5 դրույք) և լոգոպեդի (1․0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
21.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի   հ. 51, 52, 53, 55, 56  և 57 մսուր - մանկապարտեզ   հիմնարկների  հոգեբանների  և լոգոպեդների  թափուր  հաստիքների համար՝ յուրաքանչյուրը մեկական դրույք:...

Հայտարարություն
21.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.119 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  դաստիարակի (0.23 դրույք)  և  լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
21.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր հաստիքի համար:...

Հայտարարություն
21.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,17 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
20.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի (0,25 դրույք), դաստիարակի (1,17 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
20.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.18 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
20.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.18 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,17 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
17.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.90 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի 1դրույք), լոգոպեդի 1դրույք), դաստիարակի 0,23 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
17.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.88 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1․0 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 58 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի (1.0 դրույքաչափ) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 58 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույքաչափ) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
17.05.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի h.152 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի (0,50 դրույք), դաստիարակի (0,50 դրույք), հոգեբանի (0,75 դրույք), լոգոպեդի (0,75 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (0,50 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
17.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 39 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք) և լոգոպեդի (1.0 դրույք)  թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
17.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.9 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր  տեղի  համար...

Հայտարարություն
17.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.9 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք) թափուր  տեղի  համար...

Հայտարարություն
15.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.31 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.585 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք ), ֆիզհրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
15.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.24 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  հոգեբանի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
15.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.28 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի  (0,5 դրույք)  թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
14.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.104 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) և հոգեբանի (1.0 դրույք) թափուր հաստիքների համար...

Հայտարարություն
14.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.116 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր երկու հաստիքների համար (յուրաքանչյուրը՝ 0.23 դրույք)...

Հայտարարություն
14.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ 85 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք), լոգոպեդի (1.0 դրույք) և ֆիզդաստիարակի (0,5 դրույք) թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
14.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  (1.17 դրույքաչափ) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
14.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.92 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ  մանկավարժի (1,12դրույք), սոցիալական մանկավարժի 1,0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք), էրգոթերապիստի 0,5 դրույք) թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
14.05.2024

 Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի  համար /0,39 դրույքաչափով/:...

Հայտարարություն
13.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.129 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.23դրույք), լոգոպեդի  (1 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
10.05.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (1,0 դրույք), դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
10.05.2024

  Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 127 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ն  ունի  լոգոպեդի (1 դրույք) և դաստիարակի  (0.23դրույք )  թափուր տեղերի համար:  ...

Հայտարարություն
10.05.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.139  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
10.05.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.143 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
10.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.136 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք) և լոգոպեդի (1.0 դրույք)  թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
10.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.145 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք), դաստիարակի (կրտսեր առաջին խումբ, 0,23  դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
10.05.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.132  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  (0.23 դրույք),  և լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
07.05.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 30 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք), հոգեբանի (1 դրույք),  դաստիարակի (1,12 դրույք) թափուր տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
06.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք), հատուկ մանկավարժի (1  դրույք) թափուր  տեղերի համար:  ...

Հայտարարություն
06.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.71 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի (1 դրույք) թափուր հաստիքի համար: ...

Հայտարարություն
06.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի  (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
03.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.99 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք)  թափուր հաստիքի համար:...

Հայտարարություն
03.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝  «Երևանի հ.73 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի   լոգոպեդի (1 դրույք)  թափուր հաստիքի համար:...

Հայտարարություն
03.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.149  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք) և լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր  հաստիքների  համար:...

Հայտարարություն
03.05.2024

Հայտարարվում   է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ․68 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1 դրույք), լոգոպեդի   (1 դրույք)  և   հատուկ  մանկավարժի  (1 դրույք)  թափուր  հաստիքների  համար։   ...

Հայտարարություն
03.05.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի   հ.67  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  լոգոպեդի  (1 դրույք)  թափուր հաստիքի  համար: ...

Հայտարարություն
03.05.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.67   մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  հոգեբանի  (1դրույք)  թափուր հաստիքի   համար: ...

Հայտարարություն
03.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.66 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  լոգոպեդի (1 դրույք) և ֆիզհրահանգչի  (0.5 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
02.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.162 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք), ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (1,0 դրույք), դաստիարակի (0.23 դրույք)  թափուր  հաստիքների  համար:...

Հայտարարություն
02.05.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.32 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.55 դրույք), հոգեբանի (1 դրույք) և սոցմանկավարժի (1 դրույք) թափուր տեղերի համար:  ...

Հայտարարություն
02.05.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.29 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.4 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
02.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.69 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք), լոգոպեդի  (1 դրույք)   և  հատուկ  մանկավարժի   (1 դրույք) թափուր հաստիքների    համար: ...

Հայտարարություն
02.05.2024

  Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.150 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1 դրույք) և լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
02.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 158 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք),  լոգոպեդի   (1,0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
02.05.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.156 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,75 դրույք), հոգեբանի (1 դրույք) և լոգոպեդի (1 դրույք)  թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
30.04.2024

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.141 մսուր-մանկապարտեզի» ՀՈԱԿ-ի  1 դրույք լոգոպեդի   և 1 դրույք ֆիզhրահանգչի   թափուր տեղի համար:   ...

Հայտարարություն
30.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.82 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի, (1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք), ֆիզհրահանգչի (0,5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
30.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.153 մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք) և լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:  ...

Հայտարարություն
30.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.151 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1,0դրույք/, լոգոպեդի  /1,0դրույք/ թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
30.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 155 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1,0 դրույք) և լոգոպեդի (1,0 դրույք)   թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
30.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝  «Երևանի հ․154 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  հոգեբանի ( 1,0 դրույք) և լոգոպեդի  (1,0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
30.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝  «Երևանի հ․159 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի  հոգեբանի ( 1,0 դրույք) և լոգոպեդի  (1,0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
29.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ. 51, հ․52, հ. 55, հ. 56, h. 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակների (1,12 դրույք)  թափուր հաստիքի hամար, հ. 54 և հ. 55 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի (2,25 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
26.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.84 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,46 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք) և հոգեբանի (1.0 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
26.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.124 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզդաստիարակի (0,5 դրույք), հոգեբանի (1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
26.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.123 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1 դրույք),  լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
25.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.111 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք) և լոգոպետի (1,0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:  ...

Հայտարարություն
23.04.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.113 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք), դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:  ...

Հայտարարություն
23.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.113 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք ), դաստիարակի(0,23 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
23.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.104 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք) և լոգոպետի (1,0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
23.04.2024

«Երևանի հ.27 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում  1.0  դրույք  լոգոպեդի  և  1.0  դրույք  հոգեբանի  թափուր տեղերի համար  հայտարարվում  է մրցույթ:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.17  դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5  դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.20 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.20 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.2 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1  դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.2 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար  ...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.63 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1 դրույք/, լոգոպեդի  /1 դրույք/ և հատուկ մանկավարժի /1 դրույք/ տեղի համար: ...

Հայտարարություն
22.04.2024

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1,0դրույք /,հոգեբանի/1,0դրույք/, մեթոդիստի/0,25դրույք/ թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.92 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի (1,0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք) և հոգեբանի (0,5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի «Հեքիաթ» հ. 96 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի,  լոգոպեդի,  հատուկ մանկավարժի և  սոցիալական մանկավարժի (յուրաքանչյուրը՝ 1 դրույք)  թափուր տեղերի համար: ...

Հայտարարություն
19.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.104 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,23 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 94 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի, լոգոպեդի, հատուկ մանկավարժի և սոցիալական մանակավարժի թափուր տեղերի համար (յուրաքանչյուրը` 1.0 դրույք):...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ․89 մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր տեղի համար։...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 38 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1.0 դրույք/ և  լոգոպեդի /1.0 դրույք/ թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանիհ. 45 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1.0 դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ` «Երևանի հ․ 26 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք) և լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի  համար...

Հայտարարություն
16.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.81մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի /0.75 դրույքով / և լոգոպեդի /0.25 դրույքով/ թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի  համար /0,37 դրույքաչափով/:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.28 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1.0 դրույք), հոգեբանի (1.0 դրույք), լոգոպետի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ֆիզհրահանգչի (0,25 դրույք), դաստիարակի  (1,17 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.157 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,12 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  (1,17 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.103 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք), հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք), դաստիարակի (0,23 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.25 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների  (0,58 և 1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.25 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների (0,58 և 1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.164 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի  թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.106 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք), հոգեբանի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
12.04.2024

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 94 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի, լոգոպեդի, հատուկ մանկավարժի և սոցիալական մանակավարժի  թափուր  տեղերի համար (յուրաքանչյուրը՝ 1 դրույք):...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի 33 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,17 դրուք), հոգեբանի (1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.109 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,92 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի   հհ. 51,52, 53, 54, 55, 56,  և հ․57 մսուր - մանկապարտեզ   հիմնարկների  հոգեբանների  և լոգոպեդների  թափուր  հաստիքների համար՝ յուրաքանչյուրը մեկական դրույք:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.112 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.100 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբան (1.0 դրույք), լոգոպեդ (1.0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.6 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.119 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.23դրույք) և լոգոպետի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  1,0 դրույքաչափ  սոցիալական մանկավարժի  և  1,0 դրույքաչափ լոգոպեդի  թափուր  տեղերի   համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  1,0 դրույքաչափ  սոցիալական մանկավարժի  և  1,0 դրույքաչափ լոգոպեդի  թափուր  տեղերի   համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ «Երևանի հ. 62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի (1,0 դրույք ) և  լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

Հայտարարվում էմրցույթ՝ «Երևանիհ. 36 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի /0.58 դրույք/, հոգեբանի /1 դրույք/, լոգոպեդի /1 դրույք/ և ֆիզհրահանգչի /1 դրույք/   թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 50 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.17 դրույք և 1.17 դրույք)  թափուր տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանիհ. 37 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1.0 դրույք/ և հոգեբանի /1 դրույք/ թափուր  տեղերի  համար:...