Պահոց

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.17  դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5  դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.20 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.20 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.2 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1  դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.2 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար  ...

Հայտարարություն
22.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.63 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1 դրույք/, լոգոպեդի  /1 դրույք/ և հատուկ մանկավարժի /1 դրույք/ տեղի համար: ...

Հայտարարություն
22.04.2024

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1,0դրույք /,հոգեբանի/1,0դրույք/, մեթոդիստի/0,25դրույք/ թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.92 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի (1,0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք) և հոգեբանի (0,5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի «Հեքիաթ» հ. 96 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի,  լոգոպեդի,  հատուկ մանկավարժի և  սոցիալական մանկավարժի (յուրաքանչյուրը՝ 1 դրույք)  թափուր տեղերի համար: ...

Հայտարարություն
19.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.104 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,23 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 94 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի, լոգոպեդի, հատուկ մանկավարժի և սոցիալական մանակավարժի թափուր տեղերի համար (յուրաքանչյուրը` 1.0 դրույք):...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ․89 մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր տեղի համար։...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 38 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1.0 դրույք/ և  լոգոպեդի /1.0 դրույք/ թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանիհ. 45 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1.0 դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
18.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ` «Երևանի հ․ 26 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք) և լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի  համար...

Հայտարարություն
16.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.81մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի /0.75 դրույքով / և լոգոպեդի /0.25 դրույքով/ թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի  համար /0,37 դրույքաչափով/:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.28 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1.0 դրույք), հոգեբանի (1.0 դրույք), լոգոպետի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ֆիզհրահանգչի (0,25 դրույք), դաստիարակի  (1,17 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.157 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,12 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  (1,17 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.103 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք), հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք), դաստիարակի (0,23 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.25 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների  (0,58 և 1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.25 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակների (0,58 և 1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
15.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.164 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի  թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.106 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք), հոգեբանի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
12.04.2024

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 94 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի, լոգոպեդի, հատուկ մանկավարժի և սոցիալական մանակավարժի  թափուր  տեղերի համար (յուրաքանչյուրը՝ 1 դրույք):...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի 33 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,17 դրուք), հոգեբանի (1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.109 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,92 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի   հհ. 51,52, 53, 54, 55, 56,  և հ․57 մսուր - մանկապարտեզ   հիմնարկների  հոգեբանների  և լոգոպեդների  թափուր  հաստիքների համար՝ յուրաքանչյուրը մեկական դրույք:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.112 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.100 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբան (1.0 դրույք), լոգոպեդ (1.0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.6 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.119 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.23դրույք) և լոգոպետի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  1,0 դրույքաչափ  սոցիալական մանկավարժի  և  1,0 դրույքաչափ լոգոպեդի  թափուր  տեղերի   համար:...

Հայտարարություն
11.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  1,0 դրույքաչափ  սոցիալական մանկավարժի  և  1,0 դրույքաչափ լոգոպեդի  թափուր  տեղերի   համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ «Երևանի հ. 62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի (1,0 դրույք ) և  լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

Հայտարարվում էմրցույթ՝ «Երևանիհ. 36 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի /0.58 դրույք/, հոգեբանի /1 դրույք/, լոգոպեդի /1 դրույք/ և ֆիզհրահանգչի /1 դրույք/   թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 50 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.17 դրույք և 1.17 դրույք)  թափուր տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
10.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանիհ. 37 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1.0 դրույք/ և հոգեբանի /1 դրույք/ թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ «Երևանի հ.59 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1,0 դրույք) և լոգոպեդի (1,0 դրույք)  թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ «Երևանի հ. 58 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի (1,0 դրույք), լոգոպեդի (1,0 դրույք), հոգեբանի (1,0 դրույք)  թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.60 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  լոգոպեդի և հոգեբանի  թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.117 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1դրույք) 1  և   լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.31 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 0.585 դրույք դաստիարակի, 1 դրույք՝ լոգոպեդի, 0.5 դրույք՝ ֆիզհրահանգչի թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.9 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.9 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1,0 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.116 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) և հոգեբանի (1.0 դրույք) թափուր հաստիքների համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  «Արևամանուկ» հ.163 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  լոգոպեդի (1 դրույք)  թափուր տեղի  համար: ...

Հայտարարություն
08.04.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 46 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.17 դրույք), հոգեբանի (1 դրույք) և լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 108 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի սոցիալական մանկավարժի (1.0 դրույք), հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք) և դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.104 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  լոգոպեդի  (1.0 դրույք) և հոգեբանի (1.0 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.107 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (0,5 դրույք ) և  լոգոպեդի (0,5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) և  հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 47 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք)  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.28 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի /0,5 դրույք/ թափուր տեղի համար:  ...

Հայտարարություն
08.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.129 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի /0.23դրույք/, լոգոպեդի /1 դրույք/, հոգեբանի /1 դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 43 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք/ և լոգոպեդի (1.0 դրույք¤   թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 39 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1.0 դրույք/ և հոգեբանի /1 դրույք/ թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.102 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) և հոգեբանի (1.0 դրույք) թափուր հաստիքների համար...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.143 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,23 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.143 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, հոգեբանի (1,0 դրույք) և լոգոպեդի (1,0 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 127 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ն  ունի լոգոպեդի (1 դրույք), հոգեբանի (1դրույք) և կրտսեր առաջին խմբի դաստիարակի  /0.23դրույք / թափուր հաստիքներ  ...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.139  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1.0 դրույք), լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.128 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1.0 դրույք/ և լոգոպեդի  /1.0 դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 142 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք)  և լոգոպեդի (1 դրույք)  թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
05.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.145 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, հոգեբանի (1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք), դաստիարակի (կրտսեր առաջին խումբ) (0,23  դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.132  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  (0.23 դրույք),  հոգեբանի (1.0 դրույք)  և լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,23 դրույք) և հոգեբանի (1,0 դրույք)   թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1,0 դրույք) և հատուկ մանկավարժի (1,0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 133 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք ) և լոգոպեդի (1.0 դրույք )  թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.136 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1.0 դրույք) և լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 144 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք )  և լոգոպեդի (1 դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.134 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբան (1.0 դրույք) և լոգոպեդ (1.0 դրույք),  թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.97 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հատուկ մանկավարժի (1.0 դրույք) և սոցիալական մանկավարժի (1.0 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 120 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) և սոցիալական մանկավարժի  (1.0 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի /1 դրույքաչափով/  և  դաստիարակի  /0,37 դրույքաչափով/ թափուր տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի /1,0դրույք /,հոգեբանի /1,0դրույք/ թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
04.04.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 48 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 3 դաստիարակի (1.12, 1.12, 1.12 դրույք) թափուր  տեղերի  համար:...

Հայտարարություն
03.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 60 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  դաստիարակի  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
02.04.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1,25 դրույքաչափ) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
29.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ. 51, հ. 55, հ. 56, h. 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակների (1,12 դրույք)  թափուր հաստիքի hամար, հ. 54 և հ. 55 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների ...

Հայտարարություն
26.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.9 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
25.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.111 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  երաժշտության դաստիարակի (0,5 դրույք) թափուր  տեղի   համար...

Հայտարարություն
19.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
19.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
19.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.164 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի  թափուր  տեղի համար:  ...

Հայտարարություն
15.03.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի /0,25դրույք/ թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
14.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.66 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 1 ֆիզհրահանգչի  (0.5 դրույք)  տեղի համար: ...

Հայտարարություն
14.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.32 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.6 դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.25դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
13.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.21 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար...

Հայտարարություն
13.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, դաստիարակի (1.12 դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
11.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.103 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  հոգեբանի  (1 դրույք), լոգոպեդի (1 դրույք), հատուկ մանկավարժի (1 դրույք) թափուր  տեղերի համար:  ...

Հայտարարություն
06.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.69 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  1 (մեկ) դաստիարակի  (1,2 դրույք) տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.03.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.62 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  մեթոդիստի  (1.25 դրույքաչափ) թափուր  տեղի   համար:...

Հայտարարություն
04.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 7 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
01.03.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.5 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
01.03.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.152 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 0,5 դրույք ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի և 0,5 դրույք դաստիարակի թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
29.02.2024

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝ «Երևանի հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր տեղի  համար /0,37 դրույքաչափով/:...

Հայտարարություն
22.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.100 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի  (0.75 դրույք)   թափուր  տեղի   համար:...

Հայտարարություն
20.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.118 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի  (0.5դրույք)   թափուր  տեղի   համար:...

Հայտարարություն
19.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ.51, h.52, հ.55, հ.56, h.57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակների (1․12 դրույք)  թափուր հաստիքի hամար, հ.54 և հ.52 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի (համապատասխանաբար...

Հայտարարություն
15.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 141 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
14.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
13.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.20 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
13.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 87 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.02.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, դաստիարակի (1.12 դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.02.2024

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.25դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
09.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 47 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք)  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.164 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի  թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
09.02.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի /0,25 դրույք/, թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
07.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.128 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի  (1.0 դրույք ) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
07.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.7 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
06.02.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 109 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք), երաժշտության դաստիարակի (0.25 դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
05.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.28 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1դրույք)  թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
05.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.160 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության   դաստիարակի /1.0դրույք/  թափուր տեղի  համար...

Հայտարարություն
05.02.2024

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 106 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի /0.5 դրույք/ թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
05.02.2024

  Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.66 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզհրահանգչի (0.5 դրույք)  տեղի համար: ...

Հայտարարություն
05.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ Երևանի հ. 120 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի պարուսույցի /0.5 դրույք/ և երաժշտական դաստիարակի /0.5 դրույք/ թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
01.02.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.134 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի /0․5/ դրույք,  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
31.01.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 94 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 1,12 դրույքով դաստիարակի թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
30.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.6 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար:  ...

Հայտարարություն
26.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.102 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի  (0.5դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
25.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 39 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի պարուսույցի (1.0 դրույք)   թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
24.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր տեղի  համար /0,37 դրույքաչափով/...

Հայտարարություն
23.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
23.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.16 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
22.01.2024

Ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի և դաստիարակի թափուր տեղերի մրցույթի հայտարարություն...

Հայտարարություն
22.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.82 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.103 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (0,5 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.21 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,5 դրույք ) թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
17.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.15 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1.0 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
17.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.13 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1․12 դրույք)  թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ.51, h.52, հ.55, հ.56, h.57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակների (1,12 դրույք) թափուր հաստիքի hամար, հ. 54 և հ. 52 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկներիի ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի  (համապատասխանաբար՝ (2 դրույք),...

Հայտարարություն
17.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երեւանի հ.28 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի /1.12դրույք/ թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
17.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.118 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի (0.5դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
16.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.155 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի պարուսույցի (0,75 դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
12.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.25 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի «Հեքիաթ»հ. 96 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք ) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.15 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի  (1 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
10.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.13 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  (0.56 դրույք) և թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
10.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.13 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի  (0.5 դրույք) և թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
10.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.12 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
10.01.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 144 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
09.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.14 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.75 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.9 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.9 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
09.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.5 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.11 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.5 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
09.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.11 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.25 դրույք ) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.11 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.20 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
09.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.6 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.01.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի, թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.131 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում մեթոդիստի (1,0   դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
04.01.2024

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի «Ժպիտներ» հ.126 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1,25 դրույքաչափ) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
04.01.2024

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.117 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
25.12.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
19.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.6 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
18.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 50 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
18.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 36 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի (1.0 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
18.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 108 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի լոգոպեդի (1.0 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
14.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.17 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի  ( 0,5 դրույք), թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
14.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 47 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (1 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.143 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,12 դրույք)  թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.12.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.152 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 0,5 դրույք ֆիզհրահանգչի  և 0,5 դրույք դաստիարակի  թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
11.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.155 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի պարուսույցի (0,75 դրույք), երաժշտության դաստիարակի (1 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
08.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.11 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի  (0.25 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
08.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.11 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.5 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
06.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.64 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հոգեբանի (1 դրույք) և լոգոպեդի (1 դրույք) տեղերի համար:...

Հայտարարություն
06.12.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.60 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.12.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 144 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
04.12.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.59 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,12 դրույք)  թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
30.11.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.17 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1,12 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
24.11.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
23.11.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.58 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
23.11.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.58 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
23.11.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.31 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի (0,75 դրույք) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
22.11.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, դաստիարակի (1.12 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
21.11.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.118 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզկուլտուրայի  հրահանգչի  (0.5դրույք)   թափուր  տեղի   համար:...

Հայտարարություն
16.11.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.31 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի պարուսույցի (1,25 դրույք),  երկու դաստիարակների (1,12 դրույք և 0,56 դրույք) թափուր տեղերի համար:...