Պահոց

Հանրային քննարկման հրավեր
15.03.2023

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն) համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով տեղի կունենա ԷԳԻՍ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ

Հայտարարություն
13.03.2023

 Իսակով - Արշակունյաց ճանապարհային հանգույցի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն գնահատման հաշվետվություն

Հանրային քննարկման հրավեր
10.03.2023

2023թ. մարտի 23-ին՝ ժամը 11:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի՝ ք.Երևան, Ավան, Մարշալ Խուդյակովի փող., 222 շենք (Ավան վարչական շրջանի շենք) տեղի կունենա «Սահակյանշին» ՓԲԸ կողմից Ավան վարչական շրջան,

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
10.03.2023

2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-ԻՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ   ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՆԻՍՏ  ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ   Համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու կանոնակարգի 26-րդ կետի` 2023 թվականի մարտի 15-ին՝ ժամը 11:00-ին, գումարվելու է Երևան քաղաքի ավագանու10-րդ  նստաշրջանի 2-րդ  նիստը.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
09.03.2023

 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-ԻՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ   ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՆԻՍՏ  ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ Համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու կանոնակարգի 26-րդ կետի` 2023 թվականի մարտի 15-ին` ժամը 11:00-ին գումարվելու է Երևան քաղաքի ավագանու  10-րդ  նստաշրջանի 2-րդ  նիստը.

Հանրային քննարկման հրավեր
06.03.2023

2023թ. մարտի  16-ին՝ ժամը 12:00-ին -ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի, ք.Երևան, Դավիթ Անհաղթի

Հայտարարություն
03.03.2023

Երևան քաղաքի ավագանու 27.12.2022թ. հ. 689-Ն որոշման համաձայն կից ցանկում բերված էլեկտրամոբիլներին տրամադրվել է ավտոկայանատեղի վճարի արտոնություն:

Հանրային քննարկման հրավեր
28.02.2023

2023թ. մարտի 9-ին՝ ժամը 12:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի՝ ք.Երևան, Տերյան փողոց 44 հասցեում

Հանրային քննարկման հրավեր
27.02.2023

2023թ. մարտի 10-ին՝ ժամը 10:30 -ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի, ք.Երևան, Գարեգին Նժդեհի 26 ( Շենգավիթ վարչական շրջանի շենք) տեղի կունենա «ԱՐՄ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Շենգավիթ վարչական շրջանի Թամանցիների 81 և 81/8 հասցեում գտնվող պահեստային շինությունների և պահեստ-ցուցասրահի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկում (2-րդ փուլ):