Պահոց

Ծառայությունների մատուցման՝ «Մեկ պատուհան» գրասենյակներում 2022թ. ընթացքում մուտքագրված փաստաթղթերի վերաբերյալ
18.01.2023

Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների «Մեկ պատուհան»-ի գրասենյակներում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ (այսուհետ՝ Համակարգ) մուտքագրվել է 233066 փաստաթուղթ: