«Ակտիվ քաղաքացի» հարթակ

 • Բնակիչների մասնակցությունը քաղաքի կառավարմանը
 • Հանրային ներգրավվածություն և հետադարձ կապ
 • Քննարկումներ և առաջարկներ քաղաքացիներից

«Մանկապարտեզ» էլեկտրոնային կառավարման համակարգ

 • Երևանի մանկապարտեզների մասին տեղեկատվություն
 • Առցանց հերթագրում
 • Երեխայի հերթին հետևելու հնարավորություն

Երեվանի ինտերակտիվ բյուջե

 • ֆինանսական միջոցների ոլորտային բաշխվածություն
 • Իրականացված և նախատեսվող ծախսերը առցանց

Շրջիկ առեվտրի կետերի ամրագրման համակարգ

 • Կետերի առցանց ամրագրում
 • Թույլտվության երկարացում
 • Առցանց վճարում

Առեվտրի եվ ծառայությունների թույլտվություններ

 • Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվություն
 • Ծխախոտի վաճառքի թույլտվություն
 • Հանրային սննդի կազմակերպման թույլտվություն

Հասցեի տրամադրում

 • Հասցեի տրամադրման դիմումի առցանց ներկայացում