Գնումներ

Պահոց

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների ձեռքբերում
01.12.2023

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2 ծածկագրով Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների ձեռքբերում...

Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար՝ Հրազդանի կիրճի մաքրում
29.11.2023

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար Հրազդանի կիրճի մաքրման ծառայությունների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը...