Գնումներ

Պահոց

Երևանում սալիկապատման աշխատանքների ձեռքբերում
25.05.2023

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/167 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության կարիքների համար  Երևան քաղաքում սալիկապատման աշխատանքների ձեռքբերում...