Գնումներ

Պահոց

Հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված ծառայություններ
19.01.2023

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված ծառայությունների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։...