Գնումներ

Պահոց

Երևանի փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի ճաքալցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն
18.01.2024

ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-24/16 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի ճաքալցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման hայտարարությունը և հրավերը...

Աջափնյակ վարչական շրջանի բակերի, միջբակային ճանապարհների, փողոցների և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորագման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն
16.01.2024

Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի բակերի, միջբակային ճանապարհների, փողոցների և մայթերի ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորագման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր...