Պահոց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
12.06.2024

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ (ՀՀՆՀ) Վարկային համաձայնագիր No. 4371 – ARM: Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր  Իսակով Արշակունյաց ճանապարհահատվածի շինարարության և Կոմիտասի այգու