Պահոց

Հայտարարություն
21.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.185 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» (4 դասաժամ) և «Մայրենի» (7 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
21.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.163 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (8 դասաժամ` տղաների խումբ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
21.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվան հ.135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Պատմություն» (12 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
21.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Բլոկի անվան հ.122 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (15 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ) և «Անգլերեն» (8 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
21.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Հ. Հայրապետյանի անվան հ.78 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (20 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
21.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Դավթյանի անվան հ.37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (13 դասաժամ), ինչպես նաև «Ֆիզիկայի» (6 դասաժամ) և «Անգլերեն» (7 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
21.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Համբարձումյանի անվան հ.12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Անգլերեն» (19 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
15.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.152 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ինֆորմատիկա» (4 դասաժամ) առարկաի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
15.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գայի (Հայկ Բժշկյանց) անվան հ.129 հիմնական դպրոց»  ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (11 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
15.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հ.84 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
15.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Համբարձումյանի անվան հ.12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Անգլերեն» (19 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
14.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.101 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (15 դասաժամ), «Ռուսաց լեզու» (4 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
13.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի անվան հ.168 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Մաթեմատիկա» (22 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ներսես Մեծի անվան հ.124 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (11 դասաժամ) առարկաի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի  «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի  «Պատմություն» (16 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Յ. Լեփսիուսի հ.88 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (23 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ն. Ստեփանյանի անվան հ.71 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (13 դասաժամ), «Մաթեմատիկա» (15 դասաժամ), «Ռուսաց լեզու» (17 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
13.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.186 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (24 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Արմենակ Արմենակյանի անվան հ.26 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (4 դասաժամ), «Կերպարվեստ» (5 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
10.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.156 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Հայոց լեզու և գրականություն» (12 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (4 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
10.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Նաիրի Զարյանի անվան հ.130 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ռուսաց լեզու» (21 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գայի (Հայկ Բժշկյանցի) հ.129 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Քիմիա» (6 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Խ. Սամուելյանի անվան հ.47 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (9 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Հովհ. Թումանյանի անվան հ.32 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
07.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ռ. Միրոյանի անվան հ.77 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (17 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
06.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Չաուշի անվան հ.188 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի    «Տեխնոլոգիա» (12 դասաժամ), «Պատմություն» (22 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
06.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.196 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Բնագիտություն» (16 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
06.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   «Մաթեմատիկա» (15 դասաժամ), «Անգլերեն» (48 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (46 դասաժամ), «Պատմություն» (22 դասաժամ), «ՀԵՊ» (5 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
06.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Դ. Սախարովի անվան  հ.69 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Կենսաբանություն» (9 դասաժամ), «Անգլերեն» (19 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար (նաև ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններում դասավանդելու համար)/uploads/media/default/0002/18/9f1bf3e77849f0fbacb0144fd8b0cf98a832a132.pdf...

Հայտարարություն
02.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.120 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ռուսաց լեզու» (9 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
02.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Հ. Սահյանի անվան հ.70 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (21 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
02.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Տերյանի անվան հ.60 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (16 դասաժամ), «Հայոց լեզու» (8 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
02.03.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (4 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
28.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Բլոկի անվան հ.122 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (15 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ), ինչպես նաև «Անգլերեն»    (8 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
24.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գագիկ Ստեփանյանի անվան հ.135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Պատմություն» 12 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
23.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Լ. Միրիջանյանի անվան հ.155 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի                                     «Ռուսաց լեզու» (19 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (18 դասաժամ), «Պատմություն» (14 դասաժամ) և «Հասարակագիտություն» (10 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
23.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ներսես Մեծի անվան հ.124 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
23.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հ.2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Անգլերեն» (20 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
22.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ռուսաց լեզու» (18 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
21.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.108 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (14 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
17.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան հ.146 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Ֆիզիկա» (12 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
17.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ներսես Մեծի անվան հ.124 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (11 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
15.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Մ. Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ինֆորմատիկա» (6 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
15.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գևորգ Վարդանյանի անվան հ.192 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Պատմություն» (18 դասաժամ՝ որից 5-ը ռուսերենով), «Գերմաներեն»...

Հայտարարություն
15.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի «Վարդանանց ասպետներ» հ.106 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու» (7 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
15.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Գ. Բելինսկու անվան հ.38 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (25 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
15.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.64 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (21 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
15.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Հ. Ավետիսյանի անվան հ.74 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Պատմություն» (21 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
14.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ռ. Միրոյանի անվան հ.77 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (17 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
13.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (8.5 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
09.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.75 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզիկա» (11 դասաժամ), «Քիմիա» (11 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
09.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.185 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (14 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
09.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Նաիրի Զարյանի անվան հ.130 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (15 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (13 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
09.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.180 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Տեխնոլոգիա» (12 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (11 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
09.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվան հ.51 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (35 դասաժամ) և  «Ֆիզկուլտուրայի» (24 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
08.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ.66 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ինֆորմատիկա» (12 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
08.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.181 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (16 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
08.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.179 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Անգլերեն» (15 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
08.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (13 դասաժամ) և «Ֆիզիկա» (6 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
07.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Նվեր Սաֆարյանի անվան հ.164 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Աշխարհագրություն» (8 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
07.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.102 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի,  «Պատմություն» (10 դասաժամ), «Հայոց եկեղեցու պատմություն» (5 դասաժամ), «Հասարակագիտություն» (2 դասաժամ), «Երաժշտություն» (8 դասաժամ)  առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
07.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Աղ. Խանջյանի անվան հ.53 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (25 դասաժամ), «Երաժշտություն» (12 դասաժամ), «Ռուսաց լեզու» (21 դասաժամ), «Պատմություն» (18 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
03.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Ստեփանյանի անվան հ.135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Պատմություն» (12 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
03.02.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գայի (Հայկ Բժշկյանց) անվան հ.129 հիմնական դպրոց»  ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (4 դասաժամ՝ տղաների խումբ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
31.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Հովհ. Թումանյանի անվան հ.32 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
31.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Մ. Խորենացու անվան հ.143 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  դասվարի (16 դասաժամ), ինչպես նաև «Տեխնոլոգիա» (5 դասաժամ) և «Պատմություն» (4 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
30.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.152 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» (2 դասաժամ), «Քիմիա» (6 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար:  ...

Հայտարարություն
30.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.108 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (25 դասաժամ), «Պատմություն» (24 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
30.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.45 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (10 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (9 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
26.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.181 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (20 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
26.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Մահարու անվան հ.176 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Պատմություն» (17 դասաժամ), «Աշխարհագրություն» (9 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար (ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ)...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.185 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (6 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Բլոկի անվան հ.122 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  դասվարի (15 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.134 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Անգլերեն» (6 դասաժամ), «Մաթեմատիկա» (5 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (12 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (7 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Դ. Սախարովի անվան հ.69 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» (1 դրույք) առարկայի ուսուցչի (զինղեկի) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Շիրվանզադեի անվան հ.21 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Կերպարվեստ» (13 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
20.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.101 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (1.5 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
20.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.50 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» առարկայի (1 դրույք) ուսուցչի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան հ.146 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   «Ֆիզիկա» (12 դասաժամ), «Պատմություն» (21 դասաժամ), «ՀԵՊ» (3 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
19.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.144 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզիկա» (10 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
19.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ներսես Մեծի անվան հ.124 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Հայոց լեզու և գրականություն» (5 դասաժամ) և «Մաթեմատիկա» (6 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Յ. Լեփսիուսի անվան հ.88 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (21 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գալինա Ստարովոյտովայի անվան հ.177 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (49.5 դասաժամ), ինչպես նաև «Ռուսաց լեզու» (18 դասաժամ), «Մաթեմատիկա» (21 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ.55 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի    «Ինֆորմատիկա» (22 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (16 դասաժամ), «Չինարեն»   (22 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.181 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (16 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Չաուշի անվան հ.188 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (13 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ներսես Մեծի անվան հ.124 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ռուսաց լեզու» (17 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ն. Վ. Գոգոլի անվան հ.35 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  դասվարի (18 դասաժամ՝ ռուսերեն ուսուցմամբ դասարանների), ինչպես նաև «Մաթեմատիկա» (20 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.64 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ռուսաց լեզու» (29 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Ադդարյանի անվան հ.133 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզիկա» (14 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
17.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Վարդևանյանի անվան հ.173 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (15 դասաժամ), ինչպես նաև «Կերպարվեստ» (5 դասաժամ), «Ռուսաց լեզու» (6 դասաժամ)  առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
17.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Ռուսաց լեզու» (11 դասաժամ), «Անգլերեն» (14 դասաժամ), «Քիմիա»  (13 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
13.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.185 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Երաժշտություն» (14 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (22 դասաժամ), «ՀԵՊ» (10 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
13.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (27 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (29 դասաժամ)  առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
13.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գայի (հայկ Բժկյանց) անվան հ.129 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   «Հայոց լեզու» (5 դասաժամ), «Գրականություն» (6 դասաժամ), «Կերպարվեստ» (8 դասաժամ), «Հասարակագիտություն» (2 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
13.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Մ. Մխոյանի անվան հ.68 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Ֆիզկուլտուրա» (21 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
12.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.186 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (28 դասաժամ) առարկայի ուսուցյչյի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
12.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.147 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   «Տեխնոլոգիա» (15 դասաժամ) և «Հայոց լեզու և գրականություն» (20 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
12.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.69 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Կենսաբանություն» (11 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (13 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար (նաև ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններում դասավանդելու համար)...

Հայտարարություն
12.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.87 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (20 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
11.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.163 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (8 դասաժամ` տղաների խումբ) առարկաի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
11.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվան հ.51 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (19 դասաժամ) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
11.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Մայակովսկու անվան հ.7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (11 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.39 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (14 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Խ. Սամուելյանի անվան հ.47 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (9 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Արմենակ Արմենակյանի անվան հ.26 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (4 դասաժամ), և «Կերպարվեստ» (5 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի «Արգենտինյան Հանրապետություն» հ.76 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Անգլերեն» (16 դասաժամ),  «Կերպարվեստ» (16 դասաժամ), «Տեխնոլոգիա» (աղջիկների խումբ 9 դասաժամ) առարկաների  ...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.101 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   «Հայոց լեզու և գրականություն» (15 դասաժամ) և «Ռուսաց լեզու» (4 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (4 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ս. Սպանդարյանի անվան հ.24 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Տեխնոլոգիա» (8 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Նաիրի Զարյանի անվան հ.130 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Մաթեմատիկա» (45 դասաժամ) և «Ֆիզկուլտուրա» (13 դասաժամ) առարկաների  ուսուցիչների թափուր տեղերի համար  ...

Հայտարարություն
09.01.2023

Երևանի Կոստան Զարյանի անվան հ. 117 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար...

Հայտարարություն
03.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գևորգ Վարդանյանի անվան հ.192 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Գերմաներեն» (14 դասաժամ) և «Կերպարվեստ» (10 դասաժամ), «Քիմիա» (1 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարան), «Կենսաբանություն» (2 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ), «Ֆիզիկա» (2 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ), «Պատմություն» (5 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ), &laqu...

Հայտարարություն
03.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.181 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Կերպարվեստ» (23 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
03.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Սամվել Շահմուրադյանի անվան հ.85 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզիկա» (6 դասաժամ) և «Ռուսաց լեզու» (12 դասաժամ), «Անգլերեն»   (4 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
03.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հ.84 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (32 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
03.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Խանջյանի անվան հ. 53 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (17 դասաժամ)  թափուր տեղի համար:...