Պահոց

Հայտարարություն
30.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.152 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» (2 դասաժամ), «Քիմիա» (6 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար:  ...

Հայտարարություն
30.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.108 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (25 դասաժամ), «Պատմություն» (24 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
30.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.45 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (10 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (9 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
26.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.181 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (20 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
26.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Մահարու անվան հ.176 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Պատմություն» (17 դասաժամ), «Աշխարհագրություն» (9 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար (ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ)...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.185 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (6 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Բլոկի անվան հ.122 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  դասվարի (15 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.134 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Անգլերեն» (6 դասաժամ), «Մաթեմատիկա» (5 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (12 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (7 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Դ. Սախարովի անվան հ.69 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» (1 դրույք) առարկայի ուսուցչի (զինղեկի) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Շիրվանզադեի անվան հ.21 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Կերպարվեստ» (13 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
20.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.101 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (1.5 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
20.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.50 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» առարկայի (1 դրույք) ուսուցչի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.119 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի (1 դրույք) երաժշտության դաստիարակի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 120 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75դրույք) և դաստիարակի (1.12դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի Լ. Կատվալյանի անվան հ 86 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում առկա  թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան հ.146 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   «Ֆիզիկա» (12 դասաժամ), «Պատմություն» (21 դասաժամ), «ՀԵՊ» (3 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
19.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.144 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզիկա» (10 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
19.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ներսես Մեծի անվան հ.124 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Հայոց լեզու և գրականություն» (5 դասաժամ) և «Մաթեմատիկա» (6 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75 դրույք) և հոգեբանի (0.5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.27 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի, թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75 դրույք) և հոգեբանի (0.5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ.52, 54, 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակի (1,12 դրույք ) և հ.52, 54, 55, 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (համապատասխանաբար՝ 0,75, 1,25, 1,5, 1 դրույք) թափուր հաստիքների hամար:  ...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Յ. Լեփսիուսի անվան հ.88 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (21 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գալինա Ստարովոյտովայի անվան հ.177 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (49.5 դասաժամ), ինչպես նաև «Ռուսաց լեզու» (18 դասաժամ), «Մաթեմատիկա» (21 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ.55 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի    «Ինֆորմատիկա» (22 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (16 դասաժամ), «Չինարեն»   (22 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.181 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (16 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Չաուշի անվան հ.188 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (13 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ներսես Մեծի անվան հ.124 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ռուսաց լեզու» (17 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ն. Վ. Գոգոլի անվան հ.35 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  դասվարի (18 դասաժամ՝ ռուսերեն ուսուցմամբ դասարանների), ինչպես նաև «Մաթեմատիկա» (20 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.64 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ռուսաց լեզու» (29 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Ադդարյանի անվան հ.133 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզիկա» (14 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
17.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.152 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.01.2023

   Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.158 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
17.01.2023

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.154 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզդաստիարակի թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Վարդևանյանի անվան հ.173 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (15 դասաժամ), ինչպես նաև «Կերպարվեստ» (5 դասաժամ), «Ռուսաց լեզու» (6 դասաժամ)  առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
17.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Ռուսաց լեզու» (11 դասաժամ), «Անգլերեն» (14 դասաժամ), «Քիմիա»  (13 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
16.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.66 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի 0.5 դրույք  տեղի համար:...

Հայտարարություն
13.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.185 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Երաժշտություն» (14 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (22 դասաժամ), «ՀԵՊ» (10 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
13.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (27 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (29 դասաժամ)  առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
13.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գայի (հայկ Բժկյանց) անվան հ.129 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   «Հայոց լեզու» (5 դասաժամ), «Գրականություն» (6 դասաժամ), «Կերպարվեստ» (8 դասաժամ), «Հասարակագիտություն» (2 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
13.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Մ. Մխոյանի անվան հ.68 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Ֆիզկուլտուրա» (21 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
12.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.186 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (28 դասաժամ) առարկայի ուսուցյչյի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
12.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.147 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   «Տեխնոլոգիա» (15 դասաժամ) և «Հայոց լեզու և գրականություն» (20 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
12.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.69 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Կենսաբանություն» (11 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (13 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար (նաև ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններում դասավանդելու համար)...

Հայտարարություն
12.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.87 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (20 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
12.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.79 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.01.2023

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի, թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,25դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.58 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 46 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզդաստիարակի  (0,75 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.163 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (8 դասաժամ` տղաների խումբ) առարկաի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
11.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Պետրոսյանի անվան հ.51 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (19 դասաժամ) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
11.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Մայակովսկու անվան հ.7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (11 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.39 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (14 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Խ. Սամուելյանի անվան հ.47 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (9 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Արմենակ Արմենակյանի անվան հ.26 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (4 դասաժամ), և «Կերպարվեստ» (5 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.131 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  ( 1.12 դրույք),  թափուր  տեղի   համար:...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի «Արգենտինյան Հանրապետություն» հ.76 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Անգլերեն» (16 դասաժամ),  «Կերպարվեստ» (16 դասաժամ), «Տեխնոլոգիա» (աղջիկների խումբ 9 դասաժամ) առարկաների  ...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.101 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   «Հայոց լեզու և գրականություն» (15 դասաժամ) և «Ռուսաց լեզու» (4 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Խրիմյան Հայրիկի անվան հ.10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (4 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ս. Սպանդարյանի անվան հ.24 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Տեխնոլոգիա» (8 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
10.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Նաիրի Զարյանի անվան հ.130 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Մաթեմատիկա» (45 դասաժամ) և «Ֆիզկուլտուրա» (13 դասաժամ) առարկաների  ուսուցիչների թափուր տեղերի համար  ...

Հայտարարություն
09.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.17մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի   (0,5 դրույքաչափով   ), թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
09.01.2023

Երևանի Կոստան Զարյանի անվան հ. 117 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար...

Հայտարարություն
09.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.134 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի ( 1.12 դրույք)  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.01.2023

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բուժհաստատություններում թափուր հաստիքների վերաբերյալ...

Հայտարարություն
04.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.60 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.132  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,5 դրույք) թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.11 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի ( 1.12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
03.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գևորգ Վարդանյանի անվան հ.192 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Գերմաներեն» (14 դասաժամ) և «Կերպարվեստ» (10 դասաժամ), «Քիմիա» (1 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարան), «Կենսաբանություն» (2 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ), «Ֆիզիկա» (2 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ), «Պատմություն» (5 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ), &laqu...

Հայտարարություն
03.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.181 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Կերպարվեստ» (23 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
03.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Սամվել Շահմուրադյանի անվան հ.85 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզիկա» (6 դասաժամ) և «Ռուսաց լեզու» (12 դասաժամ), «Անգլերեն»   (4 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
03.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հ.84 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (32 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
03.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Խանջյանի անվան հ. 53 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (17 դասաժամ)  թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
30.12.2022

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Բլոկի անվան հ.122 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Աշխարհագրություն» (11 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
28.12.2022

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.17մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի   դաստիարակի   (1,12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
27.12.2022

Մրցույթ՝ «Երևանի Մ. Գորգիսյանի անվան հ.158 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ինֆորմատիկա» (10 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
26.12.2022

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Բլոկի անվան հ.122 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (6 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
23.12.2022

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.24 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
23.12.2022

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.101 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (1.5 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
22.12.2022

Մրցույթ՝ «Երևանի Գագիկ Ստեփանյանի անվան հ.135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (27 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
21.12.2022

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.119 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի (1 դրույք) երաժշտության դաստիարակի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
20.12.2022

Մրցույթ՝ «Երևանի Աղասի Խանջյանի անվան հ.53 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (12 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
20.12.2022

Մրցույթ՝ «Երևանի Ս. Սպանդարյանի անվան հ.24 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Աշխարհագրություն» (12 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
20.12.2022

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.156 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի թափուր  տեղի  համար:...