Պահոց

Հայտարարություն
02.02.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.105 մսուր-մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի պարուսույցի (0,5 դրույք) թափուր տեղի համար:  ...

Հայտարարություն
01.02.2023

  Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.69 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի 1.12 դրուք  տեղի համար: ...

Հայտարարություն
01.02.2023

    Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.151 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի՝ (փոխտնօրեն ուսումնական գծով) տեղի  համար:...

Հայտարարություն
31.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Հովհ. Թումանյանի անվան հ.32 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
31.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Մ. Խորենացու անվան հ.143 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  դասվարի (16 դասաժամ), ինչպես նաև «Տեխնոլոգիա» (5 դասաժամ) և «Պատմություն» (4 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
31.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 17 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի ( 1,12 դրույք ) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
30.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ.54  մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկի մեթոդիստի (1 դրույք) թափուր հաստիքի համար:...

Հայտարարություն
30.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.152 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» (2 դասաժամ), «Քիմիա» (6 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար:  ...

Հայտարարություն
30.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.108 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզկուլտուրա» (25 դասաժամ), «Պատմություն» (24 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
30.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.45 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (10 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (9 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
26.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.181 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (20 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
26.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Մահարու անվան հ.176 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Պատմություն» (17 դասաժամ), «Աշխարհագրություն» (9 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար (ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ)...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.185 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (6 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Բլոկի անվան հ.122 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  դասվարի (15 դասաժամ՝ ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Դ. Սախարովի անվան հ.69 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» (1 դրույք) առարկայի ուսուցչի (զինղեկի) թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
25.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ալ. Շիրվանզադեի անվան հ.21 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Կերպարվեստ» (13 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
20.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.101 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (1.5 դրույք) թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
20.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.50 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «ՆԶՊ» առարկայի (1 դրույք) ուսուցչի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.119 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի (1 դրույք) երաժշտության դաստիարակի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 120 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75դրույք) և դաստիարակի (1.12դրույք) թափուր  տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի Լ. Կատվալյանի անվան հ 86 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում առկա  թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
19.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Միսաք Մեծարենցի անվան հ.146 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի   «Ֆիզիկա» (12 դասաժամ), «Պատմություն» (21 դասաժամ), «ՀԵՊ» (3 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
19.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.144 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզիկա» (10 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
19.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ներսես Մեծի անվան հ.124 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Հայոց լեզու և գրականություն» (5 դասաժամ) և «Մաթեմատիկա» (6 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75 դրույք) և հոգեբանի (0.5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.27 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի, թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75 դրույք) և հոգեբանի (0.5 դրույք) թափուր տեղերի համար:...

Հայտարարություն
18.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ.52, 54, 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների դաստիարակի (1,12 դրույք ) և հ.52, 54, 55, 57 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկների ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (համապատասխանաբար՝ 0,75, 1,25, 1,5, 1 դրույք) թափուր հաստիքների hամար:  ...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Յ. Լեփսիուսի անվան հ.88 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Մաթեմատիկա» (21 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գալինա Ստարովոյտովայի անվան հ.177 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (49.5 դասաժամ), ինչպես նաև «Ռուսաց լեզու» (18 դասաժամ), «Մաթեմատիկա» (21 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ.55 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի    «Ինֆորմատիկա» (22 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (16 դասաժամ), «Չինարեն»   (22 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.181 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Հայոց լեզու և գրականություն» (16 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար  ...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Չաուշի անվան հ.188 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Տեխնոլոգիա» (13 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ներսես Մեծի անվան հ.124 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ռուսաց լեզու» (17 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Ն. Վ. Գոգոլի անվան հ.35 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  դասվարի (18 դասաժամ՝ ռուսերեն ուսուցմամբ դասարանների), ինչպես նաև «Մաթեմատիկա» (20 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.64 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ռուսաց լեզու» (29 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
18.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Գ. Ադդարյանի անվան հ.133 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Ֆիզիկա» (14 դասաժամ) առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար...

Հայտարարություն
17.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.152 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.01.2023

   Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.158 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
17.01.2023

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.154 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզդաստիարակի թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
17.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի Վ. Վարդևանյանի անվան հ.173 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի դասվարի (15 դասաժամ), ինչպես նաև «Կերպարվեստ» (5 դասաժամ), «Ռուսաց լեզու» (6 դասաժամ)  առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
17.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.98 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  «Ռուսաց լեզու» (11 դասաժամ), «Անգլերեն» (14 դասաժամ), «Քիմիա»  (13 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
16.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.66 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզհրահանգչի 0.5 դրույք  տեղի համար:...

Հայտարարություն
13.01.2023

Մրցույթ՝ «Երևանի հ.135 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Երաժշտություն» (27 դասաժամ), «Ֆիզկուլտուրա» (29 դասաժամ)  առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար...

Հայտարարություն
12.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.79 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի համար:...

Հայտարարություն
12.01.2023

 Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.34 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի մեթոդիստի, թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.130 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,25դրույք ) թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  «Երևանի  հ.125 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
11.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ. 46 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի  ֆիզդաստիարակի  (0,75 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
10.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.131 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի  ( 1.12 դրույք),  թափուր  տեղի   համար:...

Հայտարարություն
09.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.17մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի   (0,5 դրույքաչափով   ), թափուր  տեղի համար:...

Հայտարարություն
09.01.2023

Երևանի Կոստան Զարյանի անվան հ. 117 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար...

Հայտարարություն
09.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.134 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի երաժշտության դաստիարակի (0.75դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
05.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.19 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի ( 1.12 դրույք)  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.01.2023

Հայտարարվում  է մրցույթ՝ «Երևանի հ.60 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.01.2023

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի  հ.132  մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի (0,5 դրույք) թափուր տեղի  համար:...

Հայտարարություն
04.01.2023

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.11 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի ( 1.12 դրույք) թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
30.12.2022

 Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երևանի հ.134 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի դաստիարակի (1.12) դրույք,  թափուր  տեղի  համար:...

Հայտարարություն
30.12.2022

   Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Ավանի մսուր-մանկապարտեզներ» ՀՈԱԿ-ի հ.52 մսուր-մանկապարտեզ հիմնարկի դաստիարակի (1,12 դրույք)  թափուր հաստիքի hամար:...