ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սննդամթերքի փաթեթների ձեռքբերման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը

09.07.2019

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/14 ծածկագրով հայտարարված սննդամթերքի փաթեթների ձեռքբերման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը: