ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորման նպատակով նստարանների և աղբամանների ձեռքբերում

15.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/7 ծածկագրով Երևան քաղաքի փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորման նպատակով նստարաններ և աղբամաններ ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ