ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կենտրոնացված կարգով կազմակերպված վառելիքի ձեռքբերում

15.10.2019

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/1՝ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կենտրոնացված կարգով կազմակերպված վառելիքի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ