ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերում

05.11.2019

«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգով կոմունալ տեխնիկայի  ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ