ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների դետալների (տեղադրումով, շինվածքների ապամոնտաժմամբ) ձեռքբերում

14.01.2022

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների դետալների (տեղադրումով, շինվածքների ապամոնտաժմամբ) ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր՝ ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/7: