ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Լուսազդանշանային համակարգի ձեռքբերում և տեղադրում

17.01.2022

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/9 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևանում լուսազդանշանային համակարգի ձեռքբերման և տեղադրման ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ