ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Հասրաթյան փողոցի՝ Սիլիկյան հին խճուղու հատման հատվածում վերգետնյան հետիոտնային անցման կառուցման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

05.02.2019

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/15 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Հասրաթյան փողոցի՝ Սիլիկյան հին խճուղու հատման հատվածում վերգետնյան հետիոտնային անցման կառուցման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավեր:

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ