ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշեն խճուղի հ.5/1 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգում

09.04.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 19/47  ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշեն խճուղի հ.5/1 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման  աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ