ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում

23.04.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 19/49 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ