ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի ընթացիկ նորոգում

08.05.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/54  ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների   գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ