ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի աստիճանավանդակների և ճաղավանդակների կառուցման աշխատանքների գնում

02.05.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/55 ծածկագրով կազմակերպված՝ Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի աստիճանավանդակների
և ճաղավանդակների կառուցման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ