ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նուբարաշեն վարչական շրջանի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքների գնում

26.04.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 19/56  ծածկագրով կազմակերպված՝ Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի թեք տանիքների վերանորոգման  աշխատանքների  գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ