ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում

13.05.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/58 ծածկագրով կազմակերպված «Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ