ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների գնում

16.05.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/61 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ