ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ֆոտովոլտային համակարգերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացություն

11.07.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/64 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ֆոտովոլտային համակարգերի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ