ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Չկարգավորվող հետիոտնային 26 անցումները «Հետիոտնային կանչի» ռեժիմով աշխատող լուսացուցային համակարգերով կահավորելու նշված համակարգերի տեղադրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում

06.12.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10 Երևան քաղաքի չկարգավորվող հետիոտնային 26 անցումները «Հետիոտնային կանչի» ռեժիմով աշխատող լուսացուցային համակարգերով կահավորելու նշված համակարգերի տեղադրման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ