ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հանրապետության հրապարակի ջրավազանի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

10.12.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/12 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակի ջրավազանի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ