ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի 5 պոլիկլինիկաների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

11.12.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի թվով 5 պոլիկլինիկաների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ