ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի դահլիճի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում

11.12.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/17 ծածկագրով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի դահլիճի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների   ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ