ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենտրոն վարչական շրջանի ներբակային աստիճանների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

17.01.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/21  ծածկագրով    Կենտրոն վարչական շրջանի ներբակային աստիճանների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում:

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ