ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի Է. Իսաբեկյանի թանգարանի վերանորոգում

11.02.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/26 Երևան քաղաքի Է. Իսաբեկյանի թանգարանի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ