ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նուբարաշեն վարչական շրջանի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

06.12.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4  ծածկագրով  Նուբարաշեն վարչական շրջանի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների  ձեռքբերման հրավերները:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ