ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի Հակոբ Հակոբյան փողոցի վերանորոգում

11.02.2020

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/44  Երևան քաղաքի Հակոբ Հակոբյան փողոցի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ